Finns det ytterligare tjänster?

Tack vare vår gedigna kunskap och erfarenhet inom IoT och vår erfarenhet av fastighetsbranschen hjälper vi kunder med ytterligare tjänster som en digital uppkoppling möjliggör. Vi hjälper bland annat kunder med utvecklingsprojekt inom IoT där målet är att mäta, styra och visualisera samt att addera ytterligare värde till fastighetsägarens kund.

free2moves VD jan ström står framför en whiteboard och förklarar driftnetto
HÄR ÄR EN ÖVERSIKT ÖVER VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER

UPPSTART – Planering & setup

Tillsammans med kunden bestämmer vi vilka olika områden som påverkar driftnettot vi skall fokusera på i våra tjänster FLEX, AUTO & OPTI.

PROJEKT – Projektledning & inköp

Vi håller i projektledning av inköp och genomförande av energiprojekt när fastigheten behöver nya tekniska system för att ha möjlighet att energioptimera i framtiden.

UTVECKLING – Utvecklingsprojekt, digitaliseringsprojekt

Vi utför utvecklingsprojekt inom IoT, digitalisering, visualisering, mätning och styrning av olika slag.

INVENTERING – Underhållsinventering

Här identifierar vi vilka möjligheter som finns ur ett energibesparingsperpektiv med att byta ut tekniska system som nått sin tekniska livslängd mot nya och vilken besparingspotential som det medför.

ENERGI – energistrategier, energiplaner, energiuppföljningar, energirevisioner

Vi utför kundanpassade tjänster inom energiområdet för fastighetsägare/brukare – från komplett strategiarbete till enklare energiuppföljningar.

UTBILDNING – utbildningar/ kurser/ föreläsningar

Vi erbjuder utbildning inom alla våra olika kompetenser, från enklare föreläsningar till omfattande utbildning i energioptimering av fastigheter.

KRAVSTÄLLA – Ställa och följa upp energikrav vid nybyggnad 

Vi hjälper kunder att ställa krav vid nybyggnation med vår DUR-metod som ger byggherrar en möjlighet att teckna entreprenadavtal eller konsultavtal med energikrav som blir förpliktande i praktiken.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden