Allt du behöver veta om Energioptimering

Vad är energioptimering?

För att svara på det behöver vi fråga dig vad som driver dig att energioptimera? Om det handlar om pengar fokuserar vi på åtgärder som är kopplade till att sänka kostnaden. Handlar det om andra saker, till exempel hållbarhet och de globala målen, då blir vårt fokus kanske ett annat. Det är kundens egna drivkrafter som bestämmer vilka åtgärder som ska genomföras. 

Vilka krav bör man ställa vid en energioptimering?

Kravet som vi ställer är att debiteringsmätaren ska snurra långsammare, annars är det ingen lyckad optimering. Den som lovar att spara energi ska även ska ta ansvar för det hela vägen. Vi garanterar en blivande kund att under ett ettårigt abonnemang kommer utgiften för att anlita oss aldrig överstiga den sänkta energikostnaden.  

Hur energioptimerar man byggnader?

Ta vara på den teknik som finns och addera så lite som möjligt, svårare än så är det inte. Ur den teknik vi har tar vi sen all data vi kan få fram. Men vi har inte bråttom, ett energioptimeringsprojekt måste få ta lite tid. Först lär vi känna byggnaden under några månader och ser hur lågt vi kan få ner ett hus i drift, sen tittar vi på teknik som behöver bytas ut. Man måste få ett nollvärde på byggnaden, annars kommer det som sätts in troligen vara överdimensionerat. Och det vore ju slöseri med pengar på riktigt.

Hur energioptimerar man ventilationssystem?

Svaret är superenkelt: ventilationen ska behovsstyras. Ventilera rätt mängd och vid rätt tider när brukaren är i fastigheten, det är vår enkla grundregel. En stor besparing ligger i att sluta ventilera när ingen är i lokalen, logiskt och även sant.

Hur energioptimerar man belysningar?

Det här är lika enkelt och självklart som för ventilationen. Vad man ska göra eller inte göra bestäms mycket av belysningens nuvarande skick.  Gamla armaturer ska bytas ut mot LED-belysningar. Belysningen kan närvarostyras eller styras på så sätt så att det “lirar” mot den verksamhet som finns i lokalen.

Vad innebär en innovativ energioptimering?

Vi tycker inte att det här är så komplicerat. Börja med att energioptimera det som finns, inte med att riva ut all teknik – som man ofta gjort traditionellt sett, vilket är alldeles galet. Den teknik som driver hög energikostnad är den vi tittar på först. Innovation är också att arbeta proaktivt och förutse vad som kan hända innan det händer.

För oss är det vi jobbar med, Property Technologies, innovativt. Området handlar om att koppla upp saker och styra smart via en digital miljö som är enkelt att förstå, som vår plattform 2Connect.

Vad betyder driftnetto i en fastighet?

Det betyder hyresintäkter med avdrag för drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och fastighetsadministration. Men när vi pratar om driftnettot gör vi det med fokus på kostnaden i driftnettot. Det finns en intäktsdel för en fastighetsägare och det är hyran, men den är svår för oss att påverka.

Hur genomför man energiberäkningar på en fastighet?

Märkligt nog finns det ett 30-tal sätt att räkna fram den mest optimala energin för huset. Det har gjorts ett antal undersökningar som visar hur fel det slår – ändå kan man inte säga att någon räknar fel. Det beror på att man får göra antaganden, många olika antaganden, vilket påverkar på olika sätt beroende på hur du räknar. Den här tävlingen som arrangerades av Sveby visar en del av problematiken med att det finns så många sätt att göra energiberäkningar. Helt galet tycker vi, men så är det.

Vilka nyckeltal ingår i ett driftnetto?

Vi delar in driftnettot i fyra kostnadsdelar: Media (olika typer av energislag), tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. De viktigaste nyckeltalen för oss är nyckeltalen man går efter när man jämför med sina egna fastigheter, där förutsättningarna för att analysera nyckeltalen är jämförbara. Det är så vi menar att man bäst får koll på sina kostnader. 

Vill du veta mer om dina möjligheter att energioptimera din fastighet, boka in ett demosamtal med oss.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden