Bilhörnan i Sandviken (Toyota)

Tack vare Free2move:s enkla och intuitiva plattform 2Connect får fastighetsägaren mycket bra kontroll på sin drift och kan utföra åtgärder som resulterar i ett förbättrat driftnetto. Bilhörnan i Sandviken valde tjänsten OPTI som innebär att Free2move hjälper till med att identifiera och utföra åtgärder som förbättrar driftnettot, dessutom garanterar Free2move att identifierad besparing inträffar.

– Med tanke på att vi kommer utöka vår elanvändning i form av laddstolpar kommer vi genom Free2moves driftoptimering kunna balansera vårt elnät priseffektivt, vilket ger oss en miljömässig vinst. Vidare får vi en enkel överblick över allt som drar el. Med tanke på den effekt denna typen av uppkoppling ger ser vi redan idag en långvarig relation med Free2move, säger Mikael Gånors, VD Bilhörnan i Sandviken. 

Beroende på den verksamhet som bedrivs i lokalerna anpassas lösningen för att effektivt sänka energikostnaderna utan att det påverkar verksamhetsdriften. Det här är något vi åstadkommer genom att få olika tekniska system att samverka.

Enkel-Image2
Systemsamverkan minskar energiförbrukningen

Det är viktigt att först optimera fastigheten ur ett energiförbrukningsperspektiv. Det gör vi för att säkerställa att fastigheten drivs optimalt utifrån dess förutsättningar. I nästa steg kan vi utföra moderniseringsprojekt som är rätt dimensionerade utifrån befintlig verksamhet. Beroende på den verksamhet som bedrivs i lokalerna anpassas lösningen för att effektivt sänka energikostnaderna utan att det påverkar verksamhetsdriften. Det här är något vi åstadkommer genom att få olika tekniska system att samverka.

För att ”attackera” utmaningar inom T&S (Tillsyn och Skötsel) kommer vi sedan att mäta olika insatser som utförs utifrån befintliga avtal. I den processen kommer vi och vår kund att se om man får man den leverans kring tillsyn och skötsel som man betalar för.


Resultatet av dessa mätningar visar om det finns behov av att förändra framtida avtal för att få en lösning som passar verksamheten bättre och som påverkar driftnettot i positiv riktning.

Vill du veta mer om dina möjligheter att driftoptimera boka ett demosamtal med oss.

Free2move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information