Försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19

För Free2move är säkerheten och omsorgen om våra kunder, medarbetare och partners högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för...

Free2move AB anställer Jan Ström som VD

Den 1 oktober börjar Jan Ström som VD på Free2Move AB. Samtidigt börjar även Patrik Malm som marknads-och försäljningschef. Båda kommer närmast från samma positioner på LeaseGreen. Jan har en gedigen erfarenhet av säljledande befattningar samt utveckling av komplexa...

Free2move AB tar order på smart teknologi till Bosse Rappnes My Eden AB

Free2move AB ingick under hösten 2018 ett avtal med My Eden AB som ägs av den från tv kända trädgårdsmästaren Bosse Rappne från Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag, gällande ett utvecklingsprojekt av IoT lösningar för smart klimatstyrning av växthus för...

Billigare snöröjning av tak med IoT

  Även i år fick många i fastighetsbranschen en ovälkommen överraskning genom stora snömängder på taken. Många blev tvungna att blixtinkalla snöröjning. Trots att det är enkelt att använda IoT-lösningar som erbjuder bättre framförhållning för snöröjning av taken....

Free2move och IBM utbildar fastighetsbranschen om IoT och AI

Sjunde februari anordnade Free2move och IBM ett välbesökt seminarium. Målet var erbjuda fastighetsbranschen en ögonöppnare om hur det är möjligt att använda smart teknologi för att förbättra sina verksamheter.     Deltagarna kom från vitt skilda delar av...