Free2Moves 2Connect™ lösning har certifierats med IBM Watson IoT

Vår 2Connect™ lösning, Free2Move Blue V1 R3, har certifierats “ready for IBM Watson IoT”, vilket förenklar digital transformation för företag och organisationer. Sedan tidigare är våra 2Connect™ produkter tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt...

Nya medarbetare 2018

Vi har förstärkt vår utvecklingsavdelning med två nya medarbetare för att möta efterfrågan kring Industriella IoT lösningar. Välkomna Julian Teo och Rifdi Rosli!

Free2move får order på IoT-lösningen 2Connect™ för Green Buildings

Free2move ingår samarbete med det svenska Green Tech bolaget Vertical Plants System som levererar förbättrad inomhusmiljö genom aktiva växtväggar. Första installation görs i början av april månad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där en växtvägg på ca 40...

Free2move gör IoT-plattformen 2Connect™ mobil

Free2move lanserar en ny mobil färdigkonfigurerad IoT-lösning under namnet ”2Connect™ in a box”. Helhetslösningen, paketerad i en robust väska, innehåller alla nödvändiga sensorfunktioner tillsammans med färdigkonfigurerad molntjänst samt inloggningsuppgifter för...

Free2move får ny order på IoT-lösning för positioneringstjänster

Free2move har fått en ny order på sin IoT-plattform 2Connect™. Beställningen är en del av ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med en större partner som nu inleds i syfte att utvärdera inomhusbaserade positioneringstjänster hos en svensk myndighet....