Fastighetsbolaget Henriksborg

Med en kontorsfastighet på 10 000 m2 behövde fastighetsbolaget hjälp med att öka sin driftkontroll och minska energiförbrukningen och därmed minska fastighetens negativa miljöpåverkan. För att säkerställa en optimal och automatisk drift utförde Free2move även en renovering av kundens styrsystem samt andra mindre renoveringsprojekt. 

Systemsamverkan minskar energiförbrukningen

För att kunna modernisera sin fastighet väljer fastighetsägaren att använda vår digitala plattform 2Connect för att koppla upp fastigheten på ett smidigt sätt och mäta och styra olika parametrar noga för att förbättra sitt driftnetto. 

Företaget x använder vår driftoptimeringstjänst OPTI. På det sättet kommer det att bli möjligt att förbättra både energiförbrukningen (med mycket snabba effekter som resultat) samt en förenklad tillsyn och skötsel och felavhjälpande underhåll. 

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna anpassas lösningen för att effektivt sänka energikostnaderna utan att det påverkar verksamhetsdriften. Det här är något vi åstadkommer genom att få olika tekniska system att samverka.

Enkel-Image2
Energioptimering i två steg

Det är viktigt att först optimera fastigheten ur ett energiförbrukningsperspektiv. Det gör vi för att säkerställa att fastigheten drivs optimalt utifrån dess förutsättningar. I nästa steg kan vi utföra moderniseringsprojekt som är rätt dimensionerade utifrån befintlig verksamhet. 

För att ”attackera” utmaningar inom T&S (Tillsyn och Skötsel) kommer vi sedan att mäta olika insatser som utförs utifrån befintliga avtal. I den processen kommer vi och vår kund att se om man får man den leverans kring tillsyn och skötsel som man betalar för.


Resultatet av dessa mätningar visar om det finns behov av att förändra framtida avtal för att få en lösning som passar verksamheten bättre och som påverkar driftnettot i positiv riktning.

Vill du veta mer om dina möjligheter att driftoptimera boka ett demosamtal med oss.

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information