Enkel optimering

Fastighetsägaren äger bland annat en fastighet om 10 800 m² som bedriver handel från 5 olika hyresgäster. Fastigheten är nästan 30 år gammal och har en betydande underhållsskuld. Tack vare FREE2MOVE:s enkla och intuitiva plattform 2CONNECT får fastighetsägaren mycket bra kontroll på sin drift och kan utföra åtgärder som resulterar i ett förbättrat driftnetto.

För att kunna modernisera sin fastighet väljer fastighetsägaren att använda vår digitala plattform 2CONNECT för att koppla upp fastigheten på ett smidigt sätt och mäta och styra olika parametrar noga för att förbättra sitt driftnetto. 

Företaget x använder vår driftoptimeringstjänst PERSONAL. På det sättet kommer det att bli möjligt att förbättra både energiförbrukningen (med mycket snabba effekter som resultat) samt en förenklad tillsyn och skötsel och felavhjälpande underhåll. 

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna anpassas lösningen för att effektivt sänka energikostnaderna utan att det påverkar verksamhetsdriften. Det här är något vi åstadkommer genom att få olika tekniska system att samverka.

Enkel-Image2
Energioptimering i två steg

Det är viktigt att först optimera fastigheten ur ett energiförbrukningsperspektiv. Det gör vi för att säkerställa att fastigheten drivs optimalt utifrån dess förutsättningar. I nästa steg kan vi utföra moderniseringsprojekt som är rätt dimensionerade utifrån befintlig verksamhet. 

För att ”attackera” utmaningar inom T&S (Tillsyn och Skötsel) kommer vi sedan att mäta olika insatser som utförs utifrån befintliga avtal. I den processen kommer vi och vår kund att se om man får man den leverans kring tillsyn och skötsel som man betalar för.


Resultatet av dessa mätningar visar om det finns behov av att förändra framtida avtal för att få en lösning som passar verksamheten bättre och som påverkar driftnettot i positiv riktning.

Systemsamverkan minskar energiförbrukningen

Efter ett år kan fastighetsägaren välja att själva sköta optimeringen via den digitala plattformen 2CONNECT antingen via tjänsten FLEX som ger alla beslutsunderlag man behöver eller via tjänsten OPTI som dessutom automatiserar de viktigaste funktionerna för att optimera driften.

Vill du veta mer om dina möjligheter att energioptimera boka ett demosamtal med oss.

FREE2MOVE är din kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning, helt finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. FREE2MOVE förenar människa och teknik som tillsammans, genom noggrann drift, sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt våra kunder. 

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden