Flygplats

Den internationella flygplatsen behövde hjälp med hanteringen av sina olika vagnar, totalt hade de 9000 olika vagnar varav 7000 var landsidovagnar och 2000 vagnar vid luftsidan. Kundens problem var att passagerare spenderade lång tid med att söka efter lediga vagnar trots att det fanns många lediga placerade i fel område. De behövde även hjälp att motverka stöld och felaktigt användande av vagnarna för att kontrollera kostnaden för underhållning av dem.  

 

Free2moves lösning var att installera ett nätverk av gateways över hela flygplatsen så att varje gateway täckte en zon på cirka 40-80 meter. Täckningen är så planerad att de överlappar något, vilket ökar precisionen i positionering. En del gateways som placerats nära utgångar används för att definiera no-go zoner, dvs zoner där vagnarna inte får komma in, t.ex. utgångar till busstationer och tåg-stationer.  

Viktig information visualiserades med hjälp av 2Connect

Varje vagn utrustades med en sensor som indikerade vagnens position och rörelse. Med hjälp av intergrationsplattformen visualiserades koncentrationen av vagnar samt hur länge de hade varit stillastående. Även varningar om vagnsamlingsområdenvar tomma eller överfulla visades det i systemet. I plattformen fanns information om vagnens identitet, ålder, hur långt den hade färdats, dess underhållshistoria och sensorns batteristatus. Med öppna API:er säkerställdes full återanvändning av kundens existerande infrastruktur.   

luggage-cart-g64d1120c4_1280 (kopia)
Minskade stölder och förenkling av underhåll

Efter att vi på Free2Move hjälpt kunden med tracking och avläsning av vagnar så blev resultatet att stölderna och annat missbruk av vagnarna eliminerades. Flygplatsens passagerarservice förhöjdes och antalet vagnar som behövde brukas av passagerare reducerades genom den förbättrade utnyttjandegraden. Möjlighet fanns även att beräkna varje vagns totala restid samt varifrån schemaläggning av underhåll kunde göras. Och slutligen kunde felaktiga vagnar upptäckas tidigare.  

 

Vill du veta mer om dina möjligheter med integrationsplattformen boka ett demosamtal med oss.

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information