Hur du som fastighetsägare kan optimera ditt driftnetto med hjälp av KPI

article-02

För dig som fastighetsägare är det lätt att se stora delar av kostnadsmassan som opåverkbara och därför enbart arbeta aktivt med vissa kostnader. Det är därför av stor vikt att identifiera rätt KPI:er (Key Performance Indicators) så att du aktivt kan arbeta med dem. Att aktivt jobba med KPI:er innebär att utröna vilka aktiviteter som innebär framgång för dig och sedan mäta dessa. Detta för att du ska få en tydligare bild av vad du eller ni, som företag, borde lägga mer krut på. Ett av de viktigaste nyckeltalen är hur hög driftskostnaden är per kvadratmeter och ett aktivt arbete med detta nyckeltal leder ofta till ett bättre finansiellt resultat.

Exempel på nyckeltal som optimerar ditt driftnetto

Hur gör du då för att optimera sitt driftnetto och sänka driftskostnaden per kvadratmeter? Mycket beror självfallet på fastigheten, men vissa förbättringar är generellt gångbara. Låt oss ta en titt på några exempel.

Elförbrukning

Elpriserna i Sverige varierar kraftigt beroende på när elen köps in/förbrukas och i de flesta fall kan man med rätt kunskap göra en rad effektiviseringar som antingen syftar till minskad energiförbrukning vid de dyrare tidpunkterna eller, till att börja med, köpa in elen när den är som billigast. I dagsläget törs vi anta att du, till exempel, mäter energiförbrukningen på daglig basis. För syftet att optimera så är det dock inte tillräckligt att enbart mäta, utan du ska då också gärna hantera den data som samlas in. Hur gör du det? Det kan du göra genom att se elförbrukningen i realtid på en digital plattform och som dessutom ger mätbara resultat i realtid. Det går även att få indikationer på hur den teknik som sitter i fastigheten presterar, exempelvis; ventilation, radiatorer och mycket annat som kan optimeras i fastigheten. 

Nyckelhantering

Ett annat exempel på en driftskostnad som det går att arbeta med är den nyckelhantering du som fastighetsägare på ett eller annat sätt behöver hantera. Det sker, som du säkert vet, ofta antingen via nyckeltub i fastighetens yttervägg eller med en central nyckelförvaring i säkert nyckelskåp. Detta hanteras löpande, rätt nycklar behöver lämnas ut och återfås i hopp om att den mänskliga faktorn inte ställer till det allt för mycket. För dig blir det en tråkig kostnad i form av arbetstid, nyckelkopiering och låsbyten. Denna kostnad kan minskas genom att byta ut de fysiska nycklarna mot en dörröppningsfunktion som även den hanteras via den digitala plattformen. 

Till exempel kan en hantverkare som behöver komma in och utföra en reparation få tillträde till rätt fastighet direkt via sin mobiltelefon. Det är lätt att administrera många fastigheters lås samtidigt, även om husen ligger utspridda över landet. Då slipper du ha personal på stand by i varje stad du har en fastighet i, vilket gör det lättare att bredda ditt fastighetsägande. Du kan även styra exakt vilka dörrar som ska låsas upp och låsas i en fastighet, samt mäta tiden däremellan. Därmed vet du exakt hur länge någon befunnit sig på plats. Detta gör att du får bättre kontroll på den förväntade debiteringen från olika tjänsteleverantörer, samtidigt som du slipper betala extra för tiden det tar att hämta och lämna nycklar. Risken för att nycklar ska hamna ”på vift” försvinner också, tillsammans med risken för felanvändning av nycklarna.

OrangeDashboard-3-2
Free2Moves digitala fastighetsplattform

Vi på Free2move tillhandahåller en digital plattform som möjliggör att du kan mäta & styra tex laddstolpar, solpaneler, tvättstugetider, ventilation, värme, kyla, larm eller IT-system. Fördelen är sedan inkopplade källor går att styra, kontrollera och hantera – via en och samma plattform. Vi gör det enklare för dig att att få kontroll över förbrukning och siffror som behövs för ISO certifieringar.  Det innebär också att du får en överblick över kostnadsdrivarna och de mekaniska/elektroniska komponenter som påverkar fastighetens prestanda. Vi besitter stor kunskap i vilka komponenter som har bäst prestanda och kommer gärna med råd när någonting behöver bytas ut. 

Sammanfattningsvis är det alltså fler kostnader än man tror som går att påverka för dig och med hjälp av Free2moves plattform går det att optimera förbrukning av tid, energi och pengar, vilket leder till en lägre driftskostnad per kvadratmeter och därmed ett förbättrat driftnetto.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden