Inomhusklimat, temperatur och bevattning

Växtvägg på ett universitet

En växtvägg inomhus kräver kontinuerlig och korrekt bevattning för att bidra till luftkvaliteten.  Det behövdes en övervakning som säkerställer korrekt drift och att underhållspersonal bara behöver åka ut för akuta åtgärder.

Lösning

Växtväggen övervakas med Free2Moves IoT-plattform 2-Connect. Vattennivåmätare och tryckmätare kontrollerar bevattningen och larm ges vid behov av tillsyn. Temperatur och fuktighetsmätare finns i växtväggen för att kontrollera växternas miljö. Växtväggens bidrag till ett bra inomhusklimat mäts med sensorer i lokalen.

Resultat

  • Kunden får värdefull information om växtväggens funktion och bidrag till inomhusklimatet.
  • Minskat behov av underhåll växtvägg
Produkter som används i denna lösning:

IoT-plattformen 2Connect™ med sensorer för:

  • vattennivå
  • tryck
  • luftfuktighet
  • temperatur
  • CO2