Luftkvalitet, närvaro, ventilation i föreläsningssalar

Kunden är universitet i Skandinavien

Affärsproblem

Utbildningsinstitutionen är ansvarig för att erbjuda en inomhusmiljö som stödjer produktiva möten, föreläsningar och andra former av lärande. Forskning har påvisat att arbetsproduktiviteten och förmågan att lära sig påverkas av luftkvaliteten, av vilken de viktigaste parametrarna är temperatur, fuktighet och koldioxidhalt (CO2). Även strömförbrukningen utgör en betydande kostnad för att tillhandahålla en hög luftkvalitet och rätt temperatur till alla rum och under alla timmar. Genom samarbetet med Free2move sökte universitetet möjligheter att få bättre kontroll över sina föreläsningssalar för att kunna anpassa luftflöde etc. baserat på användningen av dem.

Lösning

Med ett krav på en snabb förbättring implementerat på över 100 anläggningar föreslog Free2move en snabb och enkel installation av ett trådlöst system. Information från befintligt övervakningssystem inkorporerades med information från de nya sensorna och presenterades visuellt. Genom användning av Free2moves 2Connect™-plattform anpassades snabbt informationsströmmen snabbt till behovet samt integrerades med befintligt SCADA-system. Med öppna API:er säkerställdes full återanvändning av kundens existerande infrastruktur.

Resultat

Genom ett snabbt genomförande fick institutionen snabbt kontroll över luftkvalitet och energiförbrukning hos sina anläggningar. Luftkvaliteten justeras baserat på det faktiska antalet personer i rummet vilket tillåter att energiförbrukning för uppvärmning, fläkt och kylning minimeras. Det ger vidare ett betydligt mindre behov av manuella justeringar när anläggningen är oanvänd.

Produkter som används i denna lösning:

  • Temperaturgivare, rum
  • Fuktighetsgivare, rum
  • Koldioxidhaltsmätare (CO2)
  • Celebes trådlös gateway
  • Analysverktyg (moln)
  • Visualiseringsverktyg (moln)