Integritetspolicy

 

Allmänt

Vi på Free2move AB är måna om Din personliga integritet och om att vara transparenta, om hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners och intressenter, som t ex besökare på vår hemsida. Här berättar vi om hur och varför vi behandlar personuppgifter och om cookies på vår webbplats, samt om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

 

Personuppgiftsansvarig

Free2move AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare t ex:

  • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
  • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
  • Kan uppdatera dina uppgifter.

 

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig som individ; namn, adress, personnummer, e-mail osv.

 

Vi samlar i Dina uppgifter bl a genom s k cookies på vår hemsida.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När Du kontaktar oss, t ex genom telefon, mail eller brev, samlar vi in Dina kontaktuppgifter. Det gör vi också när Du t ex anmäler Dig till någon av våra kurser eller seminarier eller när Du prenumererar på utskick som nyhetsbrev. Vi kan också få personuppgifter om Dig via cookies på vår hemsida eller få uppgifter från våra samarbetspartners eller från offentliga källor.

Du kan när som helst meddela oss att Du inte vill att vi ska behandla Dina personuppgifter. Tänk på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi kan också komma att behålla uppgifter som vi behöver för fullgörande av avtal,

 

Vad använder vi Dina personuppgifter till?

Vi använder de uppgifter vi har om Dig huvudsakligen för att kontakta Dig som kund eller leverantör. Vi kan också använda Dina uppgifter för att berätta för Dig om våra produkter och tjänster som Du eller Ditt företag visat intresse för.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Utgångspunkten är att endast medarbetare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt förvanskningar.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Vill Du rätta eller ändra de uppgifter vi har om Dig eller har Du synpunkter på vår behandling av Dina uppgifter kontaktar Du oss enklast på: GDPR@free2move.se