Några exempel på hur vi har hjälpt våra kunder

Alla fastigheter har olika behov och förutsättningar. Vi filosofi är att ta lite tid till att lära känna fastigheten och optimera utan stora investeringar. Sen föreslår vi förbättringar.
Case Studies
laptop med free2moves dashboard
Enkel optimering
Via den digitala plattform 2CONNECT kan fastighetsägaren förbättra sitt driftnetto
laptop med free2moves dashboard
Noggrann drift
Digitalisering hos norska kyrkan sparar upp till 25 % av driftkostnaderna
Några av våra kunder

“För att nästa generation ska ha lust att ägna sig åt odling vet jag att det kommer krävas sensorer och smarta lösningar. Den sortens odling vi arbetar med gör att man utan den här teknologin tvingas arbeta så otroligt mycket mer än i de flesta andra branscher. Nästa generations professionella odlare kommer inte ha lust att jobba hela tiden.”

Bo Rappne, My Eden

“Vi kommer att kunna spara upp till 25 procent av dagens driftkostnader över tid, samtidigt som vår fastighet moderniseras och framtidssäkras. Eftersom vår kyrka är blåmärkt, vilket innebär att byggnaden har höga kulturhistoriska värden, är det ännu viktigare att säkra upp inför framtiden med smarta tekniska lösningar”

Margareth Glad, Kronprinsesse Märthas Kirke
Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden