Smarta uppkopplade fastigheter ger säker och effektiv drift, underhåll och övervakning på distans.

smarta uppkopplade fastigheter

Uppkopplade sensornätverk möjliggör smarta uppkopplade fastigheter där fastighetsägaren har ständig tillgång till aktuell information och kan sköta drift, underhåll och bevakning på distans.  Det ger fastighetsägaren ett enhetligt gränssnitt i fastighetsbeståndet, oavsett tidigare systemleverantörer till de enskilda fastigheterna.

Mäta

Sensorer mäter fysiska värden på t.ex. temperatur, fukt, CO2, partikelhalter, motorvibrationer eller närvaro. Free2move använder den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter.

Analysera

Funktioner för analysen av sensorvärden och beslut om åtgärder byggs upp i externa molntjänster eller i öppna verktyg som Node-RED. Med hjälp av externa molntjänster kan rätt funktioner och driftsäkerhet snabbt uppnås utan egen investering i dyra datacenter. De externa molntjänsterna erbjuder funktioner för artificiell intelligens för att t.ex. effektivt ta fram viktig information ur stora datamängder och lära systemet att i tid varna för behov av underhåll.

Styra

Via molntjänster kan man sedan styra och reglera med insamlad data från fastigheterna. Antingen från dator eller mobilt via app. Det innebär man kan genomföra åtgärder i sitt fastighetsbestånd på distans och därmed minska behovet att skicka ut personal.

Larma

Det finns många möjligheter att skicka larm över t.ex. SMS eller e-post till berörd personal eller vidare till andra system. Larmet kan utformas så att det innehåller nödvändig information för att bedöma vilka åtgärder som måste göras och när.

Visualisera

Visualiseringen, dvs att presentera information och mätvärden mm görs i appar för mobiltelefoner och surfplattor eller för visning i PC. Information från flera olika system kan samlas i samma visualisering så att driftpersonal kan övervaka och styra många olika system eller installationer från ett och samma verktyg. Free2move har både egenutvecklad teknik för detta som kan skräddarsys för ett specifikt behov och tillgång till externa verktyg.

Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur