Sjömanskyrkan i Stockholm

Norska kyrkan äger direkt eller indirekt (via stiftelser) ett antal fastigheter i Norden. Fastigheterna är främst kyrkor, men även andra fastighetstyper ingår i beståndet. Det fanns en önskan om att digitalisera Sjömanskyrkan i Stockholm för att skapa en effektivare drift. Med den nya servicelösningen sparas upp till 25 % av dagens driftskostnader.

En utmaning i projektet var att det saknades konkreta rutiner kring skötseln av Sjömanskyrkan i Stockholm. Norska kyrkan ville också digitalisera fastigheten för att få en mycket enklare skötsel. Uppfattningen var att den manuella driften var ineffektiv och behövde förändras. Fastigheten led även av en stor teknisk underhållsskuld. 

Viljan fanns alltså att digitalisera och koppla upp fastigheten men det saknades konkreta planer på hur det skulle kunna genomföras. Många viljor styrde och den dagliga driften och allt arbete hanterades manuellt. Det resuterade i en omständlig process för de anställda och för driftpersonalen att sköta fastigheten.

laptop med free2moves dashboard
Delvis automatiserad drift skapar tydlighet

Norska kyrkan får via serviceabonnemanget OPTI en integrerad teknisk plattform som tar sitt avstamp från fastighetsägarens eget driftnetto. Det innebär att alla tekniska installationer ska mätas och styras, samt att driften delvis blir automatiserad. Tack vare en god kontroll och noggrann drift säkerställer vi att besparingar verkligen uppstår. 

Vi levererar också ett moderniseringsprojekt och säkerställer att alla tekniska installationer fungerar och framtidssäkras. I det har vi bytt ventilation, belysning samt termostater för att skapa en korrekt drift och individuell styrning.

Smarta lösningar som är enkla att använda

Genom hela inköpsprocessen kunde vi på ett enkelt och transparent sätt visa på de vinster som en uppkopplad fastighet ger. Vi tog ansvar för samtliga delar, vilket ökade kundens besvärsfrihet.

De anställda känner sig mer trygga med att det blir rätt. Genom integrationen till plattformen 2Connect kan användarna nu nyttja smarta styrningar och förbereda fastigheten för möten eller event för att skapa ett perfekt inomhusklimat. Norska kyrkan sparar via vår servicelösning upp till 25% av dagens driftskostnader.  

Vår lösning har inte bara skapat en fastighet med ett skönare inomhusklimat som känns tryggare att använda, den styrs nu även via vår enkla och intuitiva plattform 2Connect. I princip vem som helst som ska använda fastigheten till möten och träffar kan styra den utan att någon fastighetsskötare behöver ringas in, och det kan till och med göras hemifrån. Plättlätt och väldigt okomplicerat. 

Vill du veta mer om dina möjligheter att energioptimera boka ett demosamtal med oss.

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information