Free2move och Sigma Technology Solutions samarbetar i gemensamt IoT-projekt med syfte att utveckla nya
användarfall för övervakning och visualisering av inomhusklimat baserat på information från intelligenta
sensornätverk och andra datakällor.

Samarbetet baseras på pågående projekt med syfte att etablera ett gemensamt IoT-lab vid Linnéuniversitetet i
Växjö. Lab-miljön fungerar som delad testmiljö för utprovning av nya dataströmmar, sensorer och
visualiseringsmetoder. I samarbetet ingår utveckling för integration av nya datakällor, analytiska modeller samt
utbildning på Free2moves IoT plattform, 2ConnectTM.

Sigma Technology Solutions, Linnéuniversitetet och Free2move ingår sedan tidigare i ett Europeiskt eHälso projekt där
den svenska delen till viss del finansieras av Vinnova. Genom det breddade samarbetet mellan de båda företagen
förväntas kombinationen av respektive företagens kompetenser och erfarenheter kunna bidra till nya innovativa
lösningar för övervakning och analys av bl.a. påverkan på studie och arbetsmiljö baserat på inomhusklimat; ljus, ljud,
CO2-halter, temperatur, luftfuktighet, närvaroregistrering, etc.

I samarbetet ingår även ett långsiktigt åtagande att förse Linnéuniversitetets utbildningsverksamhet med en state-of-the-art
IoT-miljö att främja kombinerade utbildningar inom bl.a. data science och beteendevetenskap. Anders Due-Boje, CEO Free2move ”Samarbetet med Sigma Technology Solutions ger oss en möjlighet att ytterligare utvidga användningsområden för 2ConnectTM plattformen. Vi är övertygade om att Sigma Technologies gedigna kompetens och erfarenhet inom bl.a. applikationsdesign och användargränssnitt kan tillföra Free2move värdefulla
verktyg för kundanpassad visualisering av dataströmmar genererade från 2Connect plattformen”

”Idag är IoT mycket mer än bara ett modernt ord eller en trend. Det är ett verktyg för små och stora bolag som
jobbar med tillverkning, sjukvård, detaljhandel osv. Ett uppkopplat samhälle är vår vision om morgondagen. Vi är
mycket glada över att bli partners med Free2move och ser fram emot att förbättra sjukvården i hemmiljö
tillsammans”, säger Niklas Malmros, VD för Sigma Technology Solutions.