Cinque Terre

Solceller – En hållbar energilösning

I en värld som ständigt tampas med utmaningar gällande klimat- och miljöfrågor blir hållbara och klimatsmarta lösningar för energi allt mer viktigt. Förnybar energi, hållbara bränslen och utsläppsminskning är alla en del i Europaparlamentets agenda 2022 för att uppnå klimatneutralitet 2050. I rådande tider är det därför extra spännande att med hjälp av vårt nytillkomna tillskott till koncernen Solortus kunna erbjuda solceller som en hållbar energikälla till våra kunder runt om i landet.

Den digitala transformationen är ett faktum inom alla branscher, framför allt i spåren av pandemin. Trots det är det en transformation som fastighetsbranschen inte gått igenom.

Men vad är egentligen solceller och hur bra fungerar solenergi i Sverige i praktiken? Det och mycket mer ämnar vi ta upp i denna artikel.

Om solenergi

Solen är en förnybar energikälla vilket innebär att den inte tar slut jämfört med exempelvis naturgas som är en ändlig energikälla. Solenergi utgörs av solens strålar och kan producera både värme och el. Enligt Tekniska Museet är solen jordens största energikälla och hade vi kunnat omvandla all solstrålning som når vår planet under en timmes tid till el skulle hela den täcka hela världens energibehov i ett helt år.

Trots detta kommer en väldigt liten del av människans elenergi från just solkraft och i Sverige utgörs cirka 0.1% av solenergi. Detta beror på att kostnaderna gällande tekniken är för hög och i en del fall även ineffektiv. Men i samband med att tekniska framsteg gjorts samt nya politiska krav infallit är solenergin idag mer lönsam och priset på solenergi har sjunkit.

Installation av solceller

Solceller eller solpaneler är vanliga att integrera med fastighetens yttre skal i form av att de placeras på fastighetens tak eller väggar. Att producera sin egen el med solceller är inte bara en smart investering för sig själv utan även för miljön och det bidrar också till att fastighetens driftkostnader sänks under en lång tid framöver.

Installationen av solceller från Solortus sker enligt tre steg nedan:

1. Projektering

Vi gör ett besök hos dig. Därefter sätter vi ihop en offert, ritning, teoretisk elproduktionsberäkning och investeringskalkyl, på en solenergilösning som passar just dina förutsättningar perfekt. Allt detta gör vi kostnadsfritt.

1. Projektering

Vi gör ett besök hos dig. Därefter sätter vi ihop en offert, ritning, teoretisk elproduktionsberäkning och investeringskalkyl, på en solenergilösning som passar just dina förutsättningar perfekt. Allt detta gör vi kostnadsfritt.

2. Installation

Vi monterar och installerar en komplett och nyckelfärdig solcellsanläggning av högsta kvalité

3. Driftsättning

Din anläggning är igång, och den elektricitet du inte använder själv kan du sälja! Genom plattformen 2Connect kan du enkelt följa elproduktionen från din solcellsanläggning varje dag. Som kund har du en kontinuerlig kontakt med oss om några problem eller frågor skulle uppstå.

Vill du veta mer om omställningen till solenergi, boka ett demosamtal med oss.

Text: Nora Lönberg Digital Content Marketer Free2Move

Dela texten med andra: