För Free2move är säkerheten och omsorgen om våra kunder, medarbetare och partners högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på våra möten och i våra kontor. 

Vi har förstärkta riktlinjer gällande god handhygien och hur man skall agera för att minska smittspridning. I enlighet med myndigheternas rekommendationer skall den med minsta förkylningssymptom stanna hemma.

Då vår verksamhet bygger på bra relationer och möten som ett verktyg att bibehålla dessa så vill vi informera följande. Vi genomför inga fysiska möten vid minsta misstanke om risk. Vi har beslutat att inte förbjuda fysiska möten men har stor förståelse för att du/ni kan ha andra åsikter och då finns vi där digitalt istället.

I övrigt har vi öppet som vanligt med stor tillgänglighet till våra experter.