Free2move AB har ingått ett avtal med ett utvecklingsbolag gällande utveckling av lösningar och applikationer för att mäta, styra och reglera inomhusklimat för konsumentmarknaden.

Det är spännande, eftersom våra IoT-lösningar hittills, nästan uteslutande varit fokuserat på företagskunder och deras behov, säger Leif Syrstad VD. Vår filosofi är att med hjälp av öppna gränssnitt koppla upp sig mot befintliga system och därmed modernisera med nya IoT-funktioner samtidigt som värdefulla investeringar bibehålls. Det finns inget standardiserat kommunikationsprotokoll på marknaden utan här hjälper Free2move till med att få de ingående tekniska delarna i ett projekt att kommunicera med varandra på ett så rationellt och ekonomiskt sätt som möjligt. Vår kund avser att hösten 2019 introducera en ny service avseende inomhusklimat. Free2move tillför bland annat kunskap i projektet om hur olika sensorer och elektriska standardprodukter kan kommunicera med varandra.