Free2move AB ingick under hösten 2018 ett avtal med My Eden AB som ägs av den från tv kända trädgårdsmästaren Bosse Rappne från Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag, gällande ett utvecklingsprojekt av IoT lösningar för smart klimatstyrning av växthus för konsumentmarknaden. Efter en initial fas går nu projektet vidare vilket innebär en order som når upp till 2,3 MSEK.

Bosse ser det som sin hjärtefråga att fler ges möjlighet att njuta av sitt växthus som ett härligt rum där man träffas och umgås mitt i grönskan. Växthuset i trädgården kan med den här tekniken användas en större del av året.

Ordern innefattar utveckling av helhetslösning från prototyp till produktionsunderlag för klimatstyrning som tillgodoser de vitt skilda krav som ställs på klimatet vid middagsbjudning och växtodling under samma tak.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Free2move har en organisation med kompentens och förutsättningar att på detta sätt svara upp mot avancerade kundkrav och förväntningar, säger Leif Syrstad VD.

Leif Syrstad    
VD

2019-04-24

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se