Free2move har erhållit en order på IoT plattformen 2Connect. Ett svenskt större bolag inom drift och underhåll av
fastigheter har beställt en initial volymorder där installation genomförs under februari månad i en mindre del av
beståndet. Ordervärdet är på cirka en halv miljon kronor. Kunden har som intention att fortsätta installationer i större
skala under 2017 och 2018.
Ordern innefattar en automationslösning där 2Connect plattformen kommer spela en central roll i kundens strategi
att minska kostnader för energi samt öka kvaliteten på inomhusklimatet. Inom projekttiden finns även en
utvärderingsperiod som skall klargöra hur mycket energi man kan spara med 2Connect. Alla fastigheter har olika
energiprofil och med 2Connect är det nu för första gången möjligt för kunden att övervaka samt styra i realtid de
olika fastigheterna i beståndet.

Kunden har valt att utnyttja en funktion i 2Connect med lokalt lagrad information i det så kallade ”Fogget” som
möjliggör kraftigt reducerade kostnader för drift i jämförelse med traditionella Cloud lösningar. Dessutom kommer
systemet nyttjas på ett sätt som gör att det kan operera lokalt och autonomt utan att belasta överordnade system.
För framtida integration i överliggande affärssystem har 2Connect öppna API´r (interface) mot de flesta standards.

I Sverige finns mer än 2 000 byggnader med samma energiprofil och samma användningsområde. Potentialen inom
energioptimering kan räknas i hundratals miljoner om en större mängd kunder väljer 2Connect plattformen.
Anders Due-Boje CEO Free2move ”Med vår medverkan i kundens långsiktiga projekt ges möjlighet att utveckla vår
affär inom framtidens energi och miljösegment samtidigt som vi skapar mervärde för samhället. Långsiktiga effekter
gällande kundens inriktning mot energioptimeringar och kvalitativa inomhusklimat kan komma avsevärt påverka
fastighetens ”hälsa” och energiförbrukning positivt. Med striktare regler för bl.a. data integritet och säkerhet, som
kommer bli viktigt inom IoT lösningar, har Free2move positionerat sig med en komplett end-to-end lösning, driftsatt
skarpt hos kund”