Free2move lanserar en ny mobil färdigkonfigurerad IoT-lösning under namnet ”2Connect™ in a box”. Helhetslösningen, paketerad i en robust väska, innehåller alla nödvändiga sensorfunktioner tillsammans med färdigkonfigurerad molntjänst samt inloggningsuppgifter för enkel och snabb start av datainsamling.

Free2moves redan etablerade industriella IoT-plattform 2Connect™T utgör basen i systemlösningen i form av en
Gateway, baserad på Linux, som stödjer både RFID och Bluetooth 4.X, seriell kommunikation via RS-485, 4 galvaniskt
isolerade digitala in/utgångar, web-interface för konfiguration och installation av plug-in. Ett skalbart och
modulbaserat sensorkoncept möjliggör övervakning och styrning av flera olika funktioner.

Free2moves nya mobila IoT-lösning kommer initialt med basfunktioner för övervakning av bl.a. temperatur,
luftfuktighet, koldioxid (CO2) och tryck. Med produktlanseringen tar Free2move ytterligare ett steg mot att göra IoTlösningar
lättillgängliga för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och driftföretag inom fastighetsautomation med
behov av montage av mer temporär art, tex. när man snabbt vill få status för en fastighets miljöprofil. Denna
information kan sedan användas för att skapa en mer precis och permanent konfiguration som anpassas för att ge
optimerade driftprofiler för fastigheten. Den mobila lösningen adresserar i första hand situationer där tidsfaktorn för
leverans, montering och driftsättning har stor betydelse. 2Connect™ in a box finns tillgänglig för kundleverans under
första kvartalet 2017.

Anders Due-Boje, VD Free2move säger ”Vår nya mobila IoT-lösning gör det möjligt för användarna att enkelt komma
igång med IoT i skarpa applikationer, korta ned utvärderingstid samt göra snabb prediktiv analys för att kunna
genomföra miljö- och energieffektivisering”