Sjunde februari anordnade Free2move och IBM ett välbesökt seminarium. Målet var erbjuda fastighetsbranschen en ögonöppnare om hur det är möjligt att använda smart teknologi för att förbättra sina verksamheter.

   

Deltagarna kom från vitt skilda delar av fastighetsbranschen. I publiken satt ansvariga för fastigheter för barnomsorg, flerfamiljshus och kommersiella lokaler och fastigheter för flera andra ändamål. De ville lära sig hur de kan börja att använda IoT och AI för att lösa en del utmaningar.

   

Under samtalen i pausen blev det tydligt att olika delar av fastighetsbranschen står inför helt olika utmaningar. För en del är bättre temperaturreglering den främsta prioriteringen, för andra kan det exempelvis handla om att få till effektivare hantering av felanmälan eller sophämtning.

Variationerna i utmaningarna gjorde att deltagarna upplevde att seminariets inriktning på att tydliggöra hur flexibelt IoT och AI är för att lösa helt olika problem, blev relevant.

Det har blivit enkelt

Free2move grundades för 19 år sedan och har under årens lopp skaffat sig en unik överblick över vilka sensorer och annan utrustning kopplad till IoT som finns på marknaden.

̶  Vi guidar våra kunder till en helhetslösning  som löser deras problem. Ofta visar vi att det finns standardkomponenter som kan lösa uppgiften snabbt, berättar Torbjörn Fransson som är projektledare på Free2move.

För styrning och optimering använder Free2move IBM:s branschledande molntjänst Watson IoT Platform.

Under seminariet fick deltagarna ta del av case som visade att lösningarna går snabbt att komma igång med.

̶  Begreppen kan uppfattas som krångliga. Frukostseminariet var ett sätt för oss att visa fastighetsbranschen hur flexibelt vi bland annat tillsammans med vår partner IBM, kan se till att de får nytta av IoT och AI, berättar Leif Syrstad, VD på Free2move.

Jan Ekstrøm och Jens Cajus Pedersen från IBM visade konkreta exempel på hur Watson IoT lösningar används för styrning av uppgifter i fastigheter. Ofta hänger det samman, så att det som ökar mjuka värden och ger ökad trivsel i fastigheter i slutändan ofta dessutom ger besparingar.

Hur upplevde IBM frukostseminariet?

̶  Att alla deltagare var kvar trots att genomgången höll på i flera timmar visar att fastighetsbranschen börjar inse hur avgörande de här frågorna är, säger Jan Ekstrøm, Watson IoT Client Technical Specialist på IBM.

Hans kollega Jens Cajus Pedersen som är ansvarig för Watson IoT på IBM Danmark höll med.

̶  På IBM ser vi att det som är viktigt för att flera aktörerna i fastighetsbranschen ska komma igång med konkreta åtgärder är att ha stöd av en kompetent partner som guidar dem rätt. Free2move har en stor fördel eftersom företaget arbetar med sensorer från olika leverantörer vilket i kombination med IBM:s molntjänster blir en lösning som fungerar smidigt.

Bosse Rappne använder smart teknologi för klimatstyrning i sina växthus

En av deltagarna som använder IoT i sin dagliga verksamhet är den välkände trädgårdsmästaren Bo Rappne från Ulriksdals slottsträdgård. Han visade stolt upp sin app där han håller koll på och kan styra bland annat temperatur, luftfuktighet och solinstrålning. Han är övertygad om att för hans verksamhet är det A och O att på allvar implementera smart teknologi. Därav samarbetar Rappne i ett projekt med Free2move för att ytterligare utveckla sina IoT-lösningar för smart klimatstyrning i växthus.

 

̶  För att nästa generation ska ha lust att ägna sig åt odling vet jag att det kommer krävas sensorer och smarta lösningar. Den sortens odling vi arbetar med gör att man utan den här teknologin tvingas arbeta så otroligt mycket mer än i de flesta andra branscher. Nästa generations professionella odlare kommer inte ha lust att jobba hela tiden, konstaterar Bo Rappne.