Vår 2Connect™ lösning, Free2Move Blue V1 R3, har certifierats “ready for IBM Watson IoT”, vilket förenklar digital transformation för företag och organisationer.

Sedan tidigare är våra 2Connect™ produkter tillgängliga som noder i Node-RED, ett visuellt programmeringsverktyg för att anordna dataflöden.

Certifieringen hos IBM är ett kvitto på att Free2MoveBlue är en säker och tillförlitlig lösning för att ansluta sensorer till IBM Watson IoT. Data från sensorerna kopplas till Watson IoT för till exempel analys, realtidsövervakning samt möjlighet att dra nytta av artificiell intelligens.