Free2move har fått en ny order på sin IoT-plattform 2Connect™. Beställningen är en del av ett nytt samarbetsprojekt
tillsammans med en större partner som nu inleds i syfte att utvärdera inomhusbaserade positioneringstjänster hos en
svensk myndighet.

Positioneringstjänster baserade på GPS (satellit) har funnits länge, säger Ander Due-Boje (CEO Free2move). Det här
handlar dock om att kunna positionera personal inomhus, där GPS teknik inte fungerar. Då passar 2Connect™ in
perfekt, eftersom plattformen redan stöder teknologier för inomhuspositionering, t.ex. BLE (Bluetooth Low Energy) och
aktiv RFID (Radio Frequency Identification).
Det här öppnar nya användningsområden för vår plattform 2Connect™ och vi känner oss naturligtvis stolta över att
bli valda för ett sådant här projekt. Dessutom bekräftar det att vi tänkte rätt när vi byggde 2Connect™ baserat på
öppna standarder, så att kunden kan bygga en helhetslösning med visualiseringsgränssnitt, där data och information
hämtas från vår plattform, avslutar Due-Boje.