Veolia Nordic, en ledande global leverantör av tjänster inom anläggningsdrift och förvaltning, har beställt en utökning av pågående installation för driftövervakning av multipla ventilationssystem (HVAC) på ett större svenskt sjukhus.

Utökningen görs i redan pågående affär med Free2moves Cloud-baserade IoT-plattform 2Connect™ och omfattar
ett komplett grafiskt användargränssnitt för effektivisering av kundens operativa processer (drift, övervakning och
larmhantering). Med hjälp av moderna, intelligenta sensornätverk som är enkla att installera, driftsätta och vid behov flytta, samt
lätta att övervaka genom tydlig grafiska presentationsgränssnitt, vill Veolia uppnå högre kund –nytta och -nöjdhet!
Kostnadsbesparingarna, som en naturlig följd, är naturligtvis en viktig del, men inte allt, säger Anders Due-Boje (VD
Free2move). Genom att använda vår beprövade IoT-plattform 2Connect™, hjälper vi våra kunder att effektivisera
verksamhetsprocesser, drift och övervakning! Detta ger möjlighet till prediktivt underhåll, d.v.s. åtgärda potentiella
problem tidigt, innan de blir kritiska eller rentav akuta och då kostsamma att åtgärda! Lönsamhet, helt enkelt, avslutar Due-Boje