Vi hjälper våra kunder koppla upp sina fastigheter och göra dem smarta, kostnadseffektiva och miljövänliga

Free2move är din kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning helt finansierat genom en väl berövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt våra kunder.

Nyheter

Billigare snöröjning av tak med IoT

  Även i år fick många i fastighetsbranschen en ovälkommen överraskning genom stora snömängder på taken. Många blev tvungna att blixtinkalla snöröjning. Trots att det är enkelt att använda IoT-lösningar som erbjuder bättre framförhållning för snöröjning av taken....