Smart energioptimering

modern skyskrapa i glas ur ett grodperspektiv

Det allra största beståndet ägs av fastighetsägare med 1-4 fastigheter. Människor som ibland inte är experter på fastigheter utan behöver stöd. Men hur kan man tänka när en fastighet ska energioptimeras? Vi frågar Jan Ström, vd för FREE2MOVE och Patrik Malm som är försäljningschef.

Vilka beräkningar och överväganden ska man göra när man ska energioptimera sin fastighet? 

– Det man behöver göra är att ställa motfrågan: Vad är det som driver dig att energioptimera från början? Är det pengarna som gör det, ja då handlar det om åtgärder som är kopplade till att sänka kostnaden.

Men det kan också vara andra saker som driver behovet av att energioptimera, till exempel hållbarhetsfrågor och de globala målen. Till exempel genom att åtgärda saker som släpper ut mycket koldioxid. Så det är kundens egna drivkrafter som bestämmer formen.

Hur tänker ni på FREE2MOVE kring energioptimering?

– Vi börjar alltid lite försiktigt med att energioptimera det som finns. Det finns ingen som helst anledning att riva ut all teknik – som man ofta gjort traditionellt sett. Vi menar också att risken ska ligga hos den som lovar en förbättring. Med det menar vi: om jag påstår att jag kommer spara energi, då måste det synas hela vägen att det är jag som lovar som tar ansvar för det. Självklart för oss, men långt ifrån för alla andra.

Jan-Interview2
Vad kan ni lova? 

– Vi vet på förhand inte vad som kan energioptimeras i din fastighet Men vi kan säga att den teknik som driver hög energikostnad är den vi tittar på först. Uppstartsträckan för oss är en månad eller två. Det vi lovar är att under ett ettårigt abonnemang kommer utgiften för att anlita oss aldrig överstiga den sänkta energikostnaden. Det är vi som tar risken, inte kunden. Låter det som en galen idé? Vi tycker inte det och ser det inte som att vi tar en risk, eftersom vi vet att vi kan sänka energikostnader i de projekt vi ger oss in i.

Hur mycket tid tar det från kunden att dra igång ett projekt? 

Ganska lite, och mycket kan vi göra själva bara vi får access. Men vad vi har noterat är att om inte engagemanget från kunden finns så får vi inte ut max av projektet. Kunden behöver lägga lite tid men visa högt engagemang brukar vi säga.

Hur stora kunder passar er? 

– Det har inte med storleken att göra, frågan vi ställer oss är hur uppkopplingsbar fastigheten eller fastighetsbeståndet är. Alla fastigheter har inte så mycket teknik i sig, vissa har till och med självdrag, då finns det mindre för oss att göra.

Men den perfekta kunden för oss är en fastighetsägare som är en renodlad investerare, som köper mycket tjänster och i och med det får sämre kontroll. Han (oftast är det en han) är dessutom sällan på plats och har ett spritt bestånd. Det fina med vår teknik är då att du kan hålla kontrollen på distans och har inte lika stort behov av en fastighetsskötare på plats. Du får en väldigt noggrann skötsel, med maximal flexibilitet.

Vill du veta mer om dina möjligheter att energioptimera boka ett demosamtal med oss.

FREE2MOVE är din kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning, helt finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. FREE2MOVE förenar människa och teknik som tillsammans, genom noggrann drift, sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt våra kunder.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden