Vi skräddarsyr IoT-lösningar för fastighetsautomation med hjälp av egenutvecklad mjukvara, gateway och sensorer

Free2move har lång och gedigen erfarenhet av trådlös teknik för effektiv och driftsäker kommunikation med lång batterilivslängd.
Vi skräddarsyr IoT-lösningar med hjälp av egenutvecklad mjukvara, gateway och sensorer i kombination med bästa tillgängliga mjuk vara och hårdvara på marknaden. Med hjälp av öppna gränssnitt kan vi koppla upp mot befintliga system för t.ex. fastighetsautomation och därmed modernisera med nya IoT-funktioner samtidigt som värdefulla investeringar bibehålls.

Gateway och extender

Vår gateway är navet i den driftsäkra trådlösa kommunikationen mellan sensorer, aktörer och överliggande molntjänster. Extendern är en nyckelkomponent som vi utvecklat för att flexibelt kunna koppla in både ny och befintlig utrustning. Extendern har en stor uppsättning trådbundna och trådlösa gränssnitt:

 • Analoga I/O 0-10V, 4-20 mA
 • ModBus
 • CAN
 • I2C, SPI
 • ZigBee, Thread, Bluetooth LE

Vår lösning med gateway och sensorer är certifierad av IBM för användning i IBM Watson IoT.

gateway

Radioprotokoll

Vårt eget radioprotokoll FRAP (Free2move Radio Air Protocol) används på det licensfria ISM-bandet (Industrial Scientific Medical) vid 2,4 GHz med en standardiserad radio enligt IEEE 802.15.4. FRAP är ett kort och effektivt protokoll som möjliggör lång batterilivslängd samt kollisionsfri mottagning av en stor mängd signaler vilket t.ex. möjliggör att  spåra tusentals enheter i närhet av varandra.

Trådlösa sensorer

Våra sensorer för t.ex temperatur- och fuktmätning har en batterilivslängd på över 10 år. Mjukvaran (firmware) uppdateras på distans över radio för att underhålla systemet utan behov av teknikerbesök på plats.

Säkerhet

Kommunikationen mellan gateway och sensorer är skyddad med 128 bitars AES kryptering medan TLS 1.2 används för MQTT-trafiken mellan gateway och ovanliggande molntjänster. Mjukvaran uppdateras på distans för att effektivt upprätthålla en hög säkerhet. Vi använder oberoende granskare av säkerheten i våra lösningar.

Standardiserade gränssnitt

Free2moves gateway kommunicerar med standardiserad MQTT och API vilket gör det enkelt att använda ledande molntjänster som:

 • IBM Watson IoT
 • Microsoft Azure
 • Amazon AWS

2Connect™  den unika trådlösa IoT-plattformen

2Connect™ är en komplett multi-kommunikationsplattform som kan hantera flera olika typer av informationsströmmar, nästan oberoende av datakällan.
Detta gör integrationen av olika system, sensorer och aktörer konsekvent, enkel att implementera och lätt att förbättra; för både nuvarande behov och framtida behov. Det fullständiga ekosystemet omfattar sensorer, aktörer, programmeringsgränssnitt (API), tredjepartsprogramvara, mjukvara för analys (t ex för prediktering), lagring, datadistribution, meddelanden (t.ex. på mobila enheter) och larm. Plattformen består av fyra intuitiva logiska skikt.
 • I datainsamlings- och instruktionsskiktet (collection & instruction) samlas information från sensorer och ges instruktioner till sensorer och aktörer. Detta görs av s.k. gateways. Gateways kan också göra självständiga beslut baserat på distribuerad logik.
 • I visualiserings- och beslutsregelskiktet (visualisation & policy), presenteras informationsflödet, analysresultaten, kritiska prestandarapporter, nya rön, undantagsfall osv grafiskt för användaren. Användaren utnyttjar denna information för att modifiera beslutsreglerna och därmed förbättra resultatet.
 • I analys- och beslutsskiktet (analytics & decision), utförs analys av data och beslut fattas på grundval av de beslutsregler som har satts av användaren. Repeterbara beslutssituationer kan distribueras till datainsamlings- & instruktionsdatalagret för att nå snabbare svarstider och bättre tillförlitlighet.
 • I sensor- och aktörsskiktet (sensing & actuation) samverkar enheter med den fysiska världen. De känner av miljön och påverkar miljön. Vissa enheter är sensorer och aktörer samtidigt.
Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur