Fastighetsautomation – kontroll av temperatur i förskolor

Kunden förvaltar kommersiella byggnader

Adresserat affärsproblem

Kundens önskemål var att öka mätningen av klimatet i lokalerna för att få bra underlag för energioptimering av fastighetsbeståndet och identifiera underhållsbehov.  Det var viktigt att mätdatat kunde levereras in till redan existerande rapportsystem.

Lösning

Kunden och Free2move utarbetade tillsammans en plan för implementation av ett stort antal mätpunkter i byggnaderna. Ett testsystem driftsattes för att verifiera prestanda i en vald byggnad. Mätdatat rapporteras in i kundens befintliga system för fastighetsövervakning via ModBus TCP.

Resultat

Ett antal viktiga resultat har uppnåtts.

  • Driftspersonalen kan övervaka klimatet i varje rum i byggnaderna och få indikation om underhållsbehov av värme och ventilation.
  • Klimatet kan följas upp i detalj för optimering av energiförbrukning

Produkter som används i denna lösning:

  • Trådlös temperaturgivare, rum
  • Celebes trådlös gateway
  • Modul ModBus TCP
Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur