Fjärrövervakning av ventilation och uppvärmning i skola,
äldreboende och kommersiella lokaler

Adresserat affärsproblem

Kunden har ett flertal lokaler på stort avstånd och ville ha bättre kontroll på att utrustningen för uppvärmningen och ventilation fungerar på ett bra sätt samt energioptimera driften av värmepumpar.

 

Lösning

Free2Moves 2-Connect plattform med gateways och temperatursensorer. Vår samarbetspartner Loggameras system används för övervakning och energioptimering av värmepumpar. Loggameras system möjliggör att använda samma användarverktyg för olika typer och fabrikat av värmepumpar.

Resultat

  • Minskat behov av tidsödande resor för tillsyn
  • Gemensamt verktyg för optimering av värmepumpsdrift
  • Bra mätdata på inomhusklimatet
Produkter som används i denna lösning:

  • Free2Move 2-Connect plattform med temperatursensorer
  • Loggamera system för värmepumpsövervakning och optimering.