Tracking av utrustning på flygplatser

Kunden är en internationell flygplats

Affärsproblem
Flygplatsen hade ett antal problem med sin hanteringen av bagagevagnar. Ett problem var att passagerare ibland tillbringade lång tid med att söka lediga vagnar samtidigt som det fanns många oanvända vagnar i andra områden. Denna fråga gällde både 7000 landsidovagnarna och de 2000 vagnar vid luftsidan. Ett annat problem var felaktigt användande eller stöld av vagnar. En tredje fråga var kostnaden för underhåll av vagnar.

Lösning

Free2move erbjöd att installera ett nätverk av gateways över hela flygplatsen så att varje gateway täcker en zon på cirka 40-80 meter. Täckningen är så planerad att de överlappar något, vilket ökar precisionen i positionering. En del gateways som har placerats nära utgångar används för att definiera no-go zoner, dvs zoner där vagnarna inte får komma in, t.ex. utgångar till busstationer och tåg-stationer. Varje vagn är utrustad med en sensor som indikerar position och rörelse. Koncentrationen av vagnar, och hur länge de har varit stillastående, visualiseras. Varningar om vagnsamlingsområden är nästan tomma eller överfulla ges av systemet. Applikationen håller reda på identiteten hos vagnen, ålder, hur långt den har färdats, dess underhållshistoria och sensorns batteristatus. Det senare är speciellt viktigt i system där sensorer som rör sig ofta konsumerar mera energi från batteriet än sensorer som inte rör sig ofta. Med öppna API:er säkerställdes full återanvändning av kundens existerande infrastruktu

Resultat
Vid genomförandet har kunden fått en modulär, smidig och tillförlitlig lösning.

  • Stöld och missbruk av vagnar har i det närmaste eliminerats
  • Förhöjd passagerarservice
  • Antalet vagnar som behövs för att tjäna passagerare har reducerats genom bättre utnyttjandegrad
  • Möjlighet finns nu att beräkna total restid på varje vagn, varifrån schemaläggning av underhåll kan göras
  • Förmåga finns nu att upptäcka felaktiga vagnar

Produkter som används i denna lösning

  • Rörelsesensorer – en per bagagevagn
  • Celebes gateways
  • Applikationsserver för spårning och positionering av ett stort antal föremål. Applikationsservern är ett middleware som är installerat på en fysisk server eller molnbaserat
  • Visualiseringsverktyg