Uppsala Pastorat

Uppsala Pastorat i Svenska kyrkan äger många fastigheter, både kyrkor och andra typer av fastigheter. I en av kyrkorna, ST Pers kyrka hade man en utmaning i att den förbrukade för mycket energi jämfört med andra liknande objekt. Med Free2moves integrationsplattform och tjänsten FLEX skall Uppsala Pastorat utföra en noggrann undersökning om vad som orsakar denna stora energiåtgång för att sedan vidta åtgärder för att minska denna.

Systemsamverkan minskar energiförbrukningen

För att kunna identifiera vilka utmaningar som finns i den aktuella fastigheten väljer fastighetsägaren att använda vår digitala plattform 2Connect för att koppla upp fastigheten på ett smidigt sätt och mäta och styra olika parametrar noga för att identifiera vilka åtgärder som skall utföras. 

Pastoratet använder vår abonnemangs tjänst FLEX som på ett mycket flexibelt sätt kan koppla in olika tekniska system. På det sättet kommer det att bli möjligt att förbättra både energiförbrukningen (med mycket snabba effekter som resultat) samt en förenklad tillsyn och skötsel och felavhjälpande underhåll. 

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna anpassas lösningen för att effektivt sänka energikostnaderna utan att det påverkar verksamhetsdriften. Det här är något kunden åstadkommer genom att få olika tekniska system att samverka.

SHOWCASE - FLEX (kopia)
Energioptimering i två steg

Det är viktigt att först optimera fastigheten ur ett energiförbrukningsperspektiv. Det gör vi för att säkerställa att fastigheten drivs optimalt utifrån dess förutsättningar. I nästa steg kan vi utföra moderniseringsprojekt som är rätt dimensionerade utifrån befintlig verksamhet. 

För att ”attackera” utmaningar inom T&S (Tillsyn och Skötsel) kommer vi sedan att mäta olika insatser som utförs utifrån befintliga avtal. I den processen kommer vi och vår kund att se om man får man den leverans kring tillsyn och skötsel som man betalar för.


Resultatet av dessa mätningar visar om det finns behov av att förändra framtida avtal för att få en lösning som passar verksamheten bättre och som påverkar driftnettot i positiv riktning.

Vill du veta mer om dina möjligheter att driftoptimera boka ett demosamtal med oss.

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information