Vår syn på driftnettot

närbild på en elmätare

Reaktiv och proaktiv optimering av driftnettot är begrepp som många i fastighetsbranschen har frågor kring. Vad betyder de egentligen, och hur ser vi på FREE2MOVE på driftnetto? Vi träffade Jan Ström, vd för FREE2MOVE och Patrik Malm som är försäljningschef, för att diskutera begreppet driftnetto. 

Vilken är skillnaden mellan proaktiv och reaktiv optimering av driftnettot?

– När vi pratar om driftnettot gör vi det med fokus på kostnaden i driftnettot. Det finns en intäktsdel också för en fastighetsägare, vilket är hyran, men hyran är svår för oss att påverka. Det vi däremot säger är att det blir lite lättare för en fastighetsägare att hyresförhandla om fastigheten fungerar korrekt. Om du har ett bättre inomhusklimat är du benägen att betala lite mer, kanske självklart men ändå värt att tänka på

För att förstå proaktiv kontra reaktiv optimering måste man förstå hur man brukar köpa tjänster som fastighetsägare. Hur köper man en effektivisering kopplat till driftnettot? Vilka är inköparens metoder för att nå målet? 

Hur köps ett energiprojekt? 

– Energiprojekt brukar köpas i separata kluster. Först görs en analys. Ofta finns en konsult som driver någon form av köpresa. Det leder fram till något typ av beslut. Beslutet går på upphandling och så ska ett antal leverantörer leverera. Men om man tittar på området Energi så finns det ett 30-tal sätt att räkna fram den mest optimala energin för huset. Här finns det ett antal undersökningar som visar hur fel det slår, men ändå kan man inte säga att någon räknar fel. Ganska märkligt, men så är det tyvårr.

Vad är det som gör att ingen har fel i sina beräkningar? 

– Det beror på att man får göra antaganden, många olika antaganden, och det påverkar på olika sätt beroende på hur du räknar. I en undersökning som Energimyndigheten gjorde lät man 17 energiexperter räkna ut ”Vad är energiprestandan på det här huset?”. Spannet mellan uträkningarna är enormt. Den enda som förlorar på det här är Fastighetsägaren själv. Och den enda som tror att han har vunnit något är Fastighetsägaren själv. 

Det är det ena, det andra är att grundstommen i den här mätmetodiken generellt är ett hus byggt på 60-talet, med regler och krav som man byggde då. Men det fungerar inte idag. Vi bygger inte på samma sätt idag, men fortfarande mäter vi på samma sätt. Så det finns väldigt många fel i beräkningsmodellerna.

free2moves VD jan ström står framför en whiteboard och förklarar driftnetto
Blir det mer relevanta beräkningar när vi gör det? 

– Vi går på det som man faktiskt kan mäta. I det här fallet är det debiteringsmätaren. Den måste snurra saktare, annars har vi inte lyckats. Det är vårt enkla sätt att mäta ett framgångsrikt energiprojekt. 

Ytterligare en faktor som gör att det traditionella sättet att räkna inte blir rättvist är att man också har en graddagsjustering som gör att driftnettot för en fastighetsägare kan förbättras för att vintern har varit mild. Men vi kanske haft flera milda vintrar och vi måste mäta så att fastigheten ska spara även en mild vinter. Vi menar att du inte ska kunna räddas av den milda vintern för att du inte hade höga kostnader för energiinköp. 

Vår teknologi får inte debiteringsmätaren att snurra långsammare, sensorer mäter ju bara, men vi ser till att samklanget mellan maskinerna fungerar, att de inte jobbar mot varandra. Väldigt logiskt och väldigt okomplicerat.

Har det hänt att ni har kommit till en fastighet och sett att det inte finns något för er att göra? 

– Ja det har hänt, några är jätteduktiga på det här. Men generellt sett har en äldre och sliten fastighet stor potential att optimeras. Ibland kan dock fastigheten vara så gammal att det inte finns så mycket att koppla upp. Investeringen för att uppgradera fastigheten kan då bli så stor att det rent ekonomiskt inte finns så mycket att vinna. 

Vad är ett proaktivt driftnetto? 

– Proaktivt driftnetto är när man förutser en uppkopplad del och mäter när en maskin kan börja gå lite dåligt. Redan då bör det finnas en beräkning på vad som händer om den kraschar imorgon. I ett proaktivt tankesätt avgör man om man ska göra en åtgärd redan nu, göra en service på den till exempel, eller vänta. 

Det här gör man istället för att byta allt. Att byta allt är inte proaktivitet för oss, det är reaktivitet. 

Vill du veta mer om dina möjligheter att driftoptimera din fastighet, boka in ett demosamtal med oss.

FREE2MOVE är din kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Vår kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning, helt finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. FREE2MOVE förenar människa och teknik som tillsammans, genom noggrann drift, sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt våra kunder.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden