Internet of things made simple

Vi stärker fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning helt finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt våra kunder.

Vi kopplar upp fastigheter via vår egen plattform 2CONNECT™ för att ha möjlighet att samla in data och styra tekniska system på distans. Detta möjliggör utbyte av tidskrävande manuellt arbete på plats mot snabbt digitalt arbete på distans. Det ger oss också möjlighet att sänka energiförbrukningen i fastigheten genom noggrann energioptimering.
För att lyckas med vårt åtagande att sänka energiförbrukningen lägger vi all vår kraft på just energioptimering. Vi blir helt enkelt experter på vårt område vilket skapar resultat för kunden. Till vår hjälp använder vi en uppföljningsmodell som kallas DUR-metoden som utgår från debiteringsmätaren och ger oss mycket stor precision i att identifiera energibesparingar och följa upp resultaten av åtgärder. Allt detta sammantaget gör att vi vågar lämna en garanti på att vi sparar minst lika mycket pengar som kunden satsat på vår tjänst LUGN.

Lägg kraften där det ger effekt

Varför?

Det ska vara oknepigt och riskfritt att energioptimera fastigheter. Vi kommer genom ett hållbart och enkelt tillvägagångssätt säkerställa att din energinota blir så låg som möjligt med minimal investering.

Det energibranschen gör är ohål(l)bart

Endast 5% av energibranschens omsättning används till energieffektiviseringar vilket är ohållbart. Free2move levererar tjänster som bidrar till att vi kan minska vår påverkan på miljön och dessutom sparar pengar åt våra kunder.

energibranschen
Globala målen

Genom att abonnera på någon av Free2move´s alla tjänster hjälps vi tillsammans åt att nå de globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling. Det är framförallt de mål som hjälper till att lösa klimatkrisen som direkt påverkas av Free2move´s tjänsteutbud men självklart påverkas mål inom övriga områden.

F2M Globala målen