Övervakning av HVAC-system i operationssalar

Kunden är ett större sjukhus

Adresserat affärsproblem
Idag driver sjukhuset flera system för HVAC, inklusive ventilation. I normala fall har varje HVAC-system en lokal och individuellt dedikerad övervakning. Att säkerställa kontinuerlig drift av HVAC i sjukhusmiljöer anses vara en avgörande faktor för den totala driften. Fel i systemet kan orsaka allvarliga effekter som resulterar i ökade kostnader och kan dessutom orsaka mänskligt lidande.

Drift- och underhållsorganisationen på sjukhuset var i behov av bättre kontroll över HVAC-driften. Specifikt hade kunden behov av visualiseringsmöjligheter som för att underlätta snabbt kunna upptäcka och föregripa fel.

Not: HVAC står för ’heating, ventilation and air conditioning’ dvs värme, ventilation och luftkonditionering.

Lösning
Free2move föreslog en modulär lösning som till fullo utnyttjar befintliga investeringar i styrsystem, vilka kompletteras av Free2moves trådlösa sensornätverk för att ge en heltäckande översikt.
Genom användning av Free2moves 2Connect™ plattform; inklusive information från sensorer såsom barometriskt lufttryck, differentialtryck, temperatur i fläktmotorer, rotationshastighet av fläktmotorer, strömförbrukning av fläktmotorer, vibrationer i fläktmotorer; tillhandahålls en komplett visualisering av systemets operativa status. Med öppna API:er säkerställdes full återanvändning av kundens existerande infrastruktur.

Resultat
Vid genomförandet har kunden fått en modulär, smidig och tillförlitlig lösning med stöd för:

 • Minskade driftskostnader
 • Minskat behov av platsbesök och jour-bemanning
 • Mer exakt och proaktiv underhållsplanering
 • Ökad kundnöjdhet genom högre genomsnittlig tid mellan fel (MTBF)

Produkter som används i denna lösning:

 • Differentialtryckgivare
 • Barometertryckgivare
 • Luftflödesgivare
 • Temperaturgivare, motorblock
 • Strömförbrukningsgivare, motor – används även för beräkning av energiförbrukningen
 • Rotationssensor, motor (takometer)
 • Vibrationssensor, motor
 • Temperaturgivare, rum
 • Fuktighetsgivare, rum
 • Celebes trådlös gateway
 • Analysverktyg (moln)
 • Visualiseringsverktyg (moln)