Växtvägg

Green Tech bolaget kunde med hjälp av vår integrationsplattform 2Connect övervaka bevattningsfunktionen samt koldioxidhalten på deras 40 kvadratmeter höga växtvägg som redan innan samarbetet installerats på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

Samarbetet med Free2move gjorde det enklare för kunden att övervaka väggens bevattningsfunktion så att väggen bibehåller en korrekt och jämn fuktighetsgrad samt även dess påverkan på inomhusklimat i form av minskad koldioxidhalt, VOC gaser (lättflyktiga organiska föreningar) och partikelhalt i luften, sådant som är viktigt för en bra inomhusmiljö där människor skall vistas och arbeta.  

Fjärrstyrd övervakning

Genom 2Connect:s molnbaserade visualisering kunde hela övervakningen fjärrstyras, en viktig del för att säkerställa drift och underhåll av växtväggen, samt säkerställa att underhållspersonal bara behöver åka ut vid behov.   

I en förlängning kunde även 2Connect, omfatta övervakning och styrning av anslutet ventilationssystem, belysning, samt andra intelligenta funktioner för att växtväggen skall må bra och kunna ge maximalt förbättrad inomhusmiljö. Exempel på detta är anpassning till aktuellt väderförhållande, ljusinflöde, aktuellt antal personer i lokalen etc.  

elifin-realty-uO81ltBs3vQ-unsplash (1)

Med Free2moves skalbara IoT-system, som enkelt installeras, driftsätts och vid behov förflyttas, kunde kunden expandera sina affärer i snabbare takt då hela kedjan för drift effektiviseras. Detta förenklar övervakningen och styrningen samtidigt som andelen nöjda kunder ökar.  

Vill du veta mer om dina möjligheter med integrationsplattformen boka ett demosamtal med oss.

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.

Skicka

Genom att skicka godkänner du våra Allmänna villkor och Privacy Policy

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information