Internet of Things made simple

Vi förenar människa och teknik och skapar en delvis automatiserad fastighetsdrift med förbättrat driftnetto

koppla
Tjänsten KOPPLA ger skalbarhet och flexibilitet i driften
Fastigheterna kopplas upp mot vår plattform 2Connect som säkerställer att all nödvändig data samlas in och möjliggör styrning av funktioner på distans.
lugn
Vi börjar med att noggrant optimera fastigheten med befintlig teknisk utrustning
Optimeringen sker i abonnemanget LUGN. Vår garanti är att din besparing blir minst lika stor som insatsen i abonnemanget, men ofta blir den högre.
fri
Använd vår gedigna kunskap inom IoT och fastighetsbranschen
Vi stöttar med utvecklingsprojekt inom IoT där målet är att mäta, styra och visualisera samt att addera ytterligare värde till fastighetsägarens kund.
Lär dig mer om våra tjänster
koppla
Din fastighet kopplas upp mot vårt system
lugn
Vårt abonnemang som garanterar en besparing
fri
Utvecklingsprojekt inom IoT som gör dig bättre for FRI