Vi finns där för dig hela vägen från behovsanalys till implementering, utbildning och support

Free2moves lösningar är framförallt inriktade på att möjliggöra förbättringar inom följande områden:
  • Besparingar i energiförbrukning och effektiv användning av gröna energikällor
  • Kontroll av luftkvalitet
  • Minskning av underhållskostnader och andra driftkostnader
  • Effektivt utnyttjande av tillgångar och personal
  • Möjliggöra attraktiva tjänster till kundens kund, och därmed öka kundens kundtillväxt och kundlojalitet
  • Öppna för nya affärsmodeller och inkomstkällor för kunden

Varje kund har dessutom sina egna affärsambitioner, problematik, möjligheter, och särskilda omständigheter. En förutsättning för att lyckas med ovanstående målsättningar är förekomsten av en väl genomarbetad definitionsfas av stor betydelse. Denna bör följa en beprövad metodik för att lösa problem och utveckla möjligheter.

Behovsanalys & förstudie

En workshop är en del av våra rådgivningstjänster och används ofta för att tillsammans med kunden tydliggöra behov och de utvecklingsmöjligheter som IoT kan erbjuda. Ändamålet är att ge goda råd och hitta de möjligheter som kan ge bäst utveckling av kundens nytta utifrån tillgängliga resurser.

I förstudien gör vi en detaljerad behovsanalys och genomgång av förutsättningar utifrån ett ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt perspektiv. Baserat på detta arbetar vi sedan fram lösnings- och projektförslag med ramar för tid och kostnader.

Pilotinstallation och utvärdering

Nya tjänster och funktioner kan vara lämpliga att prova i en mindre skala för att ytterligare öka den nytta som kan uppnås. Erfarenheterna används för att förbättra lösningen inför en full implementation.

Konstruktion av lösning

Vår egen utvecklingsavdelning med systemarkitekter och programmerare konstruerar IoT-lösningen med hjälp av ledande verktyg som t.ex. Node-RED, en grafisk editor, usprungligen utvecklad av IBM.

Implementering

Om kunden önskar ombesörjer vi installation och full implementering av lösningen. Vi använder samarbetspartners för installationsarbetet.

Utbildning & Support

Free2move ansvarar för att ge nödvändig utbildning och support av IoT-lösningen som projektet omfattar för att säkerställa att funktionen och användningen upprätthålls över tid.

Datadrift och lagring

Free2move hanterar datadriften och lagringen i öppna molntjänster som t.ex. IBM Watson IoT, Microsoft Azure eller Amazon AWS.

Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur