Hur?

Genom att förena människa och teknik skapas en delvis automatiserad fastighetsdrift med snabb förbättrat driftnetto. Vi fokuserar på alla debiteringsmätare och energioptimerar fastigheten med befintliga tekniska system.

Free2move har en energioptimeringstjänst som snabbare leder till energibesparing och dessutom skapar en större besparing än traditionella energiprojekt där gammal teknisk utrustning byts ut mot ny. Free2move börjar istället med att mycket noggrant optimera fastigheten med befintlig teknisk utrustning för att säkerställa bästa möjliga energiförbrukning genom abonnemang LUGN. Vi garanterar att besparingen blir minst lika stor som insatsen i abonnemanget men ofta blir besparingen ännu högre!

När optimalt läge uppnåtts kan kunden välja att modernisera teknisk utrustning som nått sin tekniska livslängd och därefter fortsätta optimeringen alternativt väljer man att förvalta den optimala energiförbrukningen genom abonnemang TRYGG.

Energisatsningar som lyfts fram efter 1995.
* Avser endast utfall från optimering, utfall från investeringar och/eller planerat underhåll är avräknat.

LUGN

Analys

En analys genomförs för att identifiera de mätare som belastar fastighetsägaren med kostnader. En mätarstruktur skapas om fastigheterna är komplexa och har många mätare. Mätarna listas och energianvändning i kWh alt. kbm vatten för de två senaste helårens månadsanvändning samlas in. Storleken på abonnemanget kan förändras från 3:e månaden om ytterligare besparingspotential hittats.

Närvara

Vi utför löpande ronderingar som sker både analogt och digitalt med hjälp av modern IoT-teknik. Otroligt viktigt att ”lära känna” fastigheten för att få ut full effekt För att ytterligare säkerställa en optimal drift kan vi övervaka de olika tekniska systemen och andra data som fastighetsägaren vill övervaka.

Mäta/Konstatera & Driftoptimera

I vår tjänst LUGN mäter vi mycket olika parametrar som tex temperatur, luftfuktighet, luftflöden, koldioxid och närvaro. Detta gör vi för att kunna styra fastighetens olika tekniska system för att få fram ett bättre inomhusklimat och säkerställa en optimal drift. Vi använder i första hand befintliga tekniska system men kan eventuellt behöva komplettera automationen.

Bevisa

Denna del av vår tjänst är den roligaste då vi får presentera hur mycket pengar som våra kunder sparat på energinotan redan och vilken potential vi har hittat i fastigheten. Detta ger kunden möjlighet att vidareutveckla fastigheten ytterligare.

Koppla

Fastigheterna kopplas upp mot vår 2CONNECT™ plattform som säkerställer att all nödvändig data samlas in och möjliggör styrning av funktioner på distans.

TRYGG

Förvalta alt Utveckla

I abonnemang TRYGG säkerställer vi att fastigheten ligger kvar på samma låga nivå när det gäller energiförbrukning. Vi kan även hjälpa kunder realiserar de utvecklingsprojekt som identifierats i tidigare abonnemang.

Närvara

Vi utför löpande ronderingar manuellt & digitalt genom modern IoT-teknik. Vi fortsätter vår ”lära känna” approach i fastigheterna för att få ut ytterligare effekt. Vi stärker driften genom att kopplla in och övervaka det delar som inte ingick i första skedet.

Mäta/Konstatera & Driftoptimera

Vår 2CONNECT™ plattform säkerställer att all nödvändig data samlas in och möjliggör styrning av funktioner på distans. Vi mäter parametrar som tex temperatur, luftfuktighet, luftflöden, koldioxid och närvaro. Detta gör vi för att åstadkomma ett bättre inomhusklimat och säkerställa en optimal drift.

Bevisa

Denna del av vår tjänst är presenterar hur konditionen i det tekniska installationerna. Här visas också den besparing som uppstått. Detta sammantaget ger er möjlighet att vidareutveckla fastigheten ytterligare.

Tack vare vår gedigna kunskap och erfarenhet inom IoT och vår erfarenhet av fastighetsbranschen hjälper vi kunder med ytterligare tjänster som en digital uppkoppling möjliggör. Vi hjälper bland annat kunder med utvecklingsprojekt inom IoT där målet är att mäta, styra och visualisera samt att addera ytterligare värde till fastighetsägarens kund.
Nedan hittar ni information om våra tilläggstjänster.

FRI
Tilläggstjänster

KOPPLA – Uppkoppling via 2CONNECT™

Koppla upp fastigheter via vår egen plattform 2CONNECT™ för att ha möjlighet att samla in data och styra tekniska system på distans. Möjliggör utbyte av tidskrävande manuellt arbete på plats mot snabbt digitalt arbete på distans.

PROJEKT - Projektledning & inköp

Projektledning av inköp och genomförande av energiprojekt när fastigheten behöver nya tekniska system för att ha möjlighet att energioptimera i framtiden.

UTVECKLING – Utvecklingsprojekt, Digitaliseringsprojekt

Vi utför utvecklingsprojekt inom I&T, digitalisering, visualisering, mätning och styrning av olika slag.

INVENTERING – Underhållsinventering

Identifierar vilka möjligheter som finns ur ett energibesparingsperpektiv med att byta ut tekniska system som nått sin tekniska livslängd mot nya och vilken besparingspotential som det medför.

ENERGI – energistrategier, energiplaner, energiuppföljningar, energirevisioner

Vi utför kundanpassade tjänster inom energiområdet för fastighetsägare/brukare, från komplett strategiarbete till enklare energiuppföljningar.

UTBILDNING – utbildningar/ kurser/ föreläsningar

Tack vare vår gedigna kunskap i energioptimering kan vi erbjuda utbildning inom alla våra olika kompetenser från enklare föreläsningar till omfattande utbildning i energioptimering av fastigheter.

KRAVSTÄLLA - Ställa och följa upp energikrav vid nybyggnad

Vi hjälper kunder att ställa krav vid nybyggnation med vår DUR-metod som ger byggherrar en möjlighet att teckna entreprenadavtal eller konsultavtal med energikrav som blir förpliktande i praktiken.