Ärendehantering

2Connect är synonymt med ordning och reda samt effektiv hjälp. När ett fel inträffar i anläggningen så måste detta tas om hand på ett strukturerat sätt. 2Connect möjliggör detta!

Hur fungerar "Ärendehantering"?

Fel kan komma från ett flertal olika källor; kunder, tekniker, helpdesk, arbetsledare, automatlarm m.m. Oavsett hur dessa uppstår måste de bearbetas och återkopplas på rätt sätt. Ärendehanteringen i 2Connect kan användas på flera olika sätt. Syftet med funktionen är att göra det möjligt att följa upp ett ärende utifrån din redan uppkopplade fastighet, diskutera med kollegor och skicka ett svar till frågeställaren eller ge ett uppdrag till en serviceleverantör till fastigheten.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.