Vi har ett paket som passar dig, oavsett behov

Oavsett om du som kund har behov av ett verktyg för att effektivisera er verksamhet eller behöver hjälp med att säkerställa att besparingar inträffar har vi tjänsten för er. Vi kan även anpassa plattformen för just era unika behov.

Våra paket

Free2move erbjuder olika paket beroende på vilket åtagande kunden vill utföra själv eller få hjälp med. Kapacitet, kompetens och vilja avgör vilken tjänst som passar bäst för varje enskild kund.

Vill ni använda 2Connect plattformen som ett verktyg och själva göra analyser och åtgärder passar tjänsten FLEX.

Vill ni ha hjälp av att vissa åtgärder utförs automatiskt via AI (Artificiell Intelligens) passar tjänsten AUTO.

Vill ni ha hjälp av att vissa åtgärder utförs automatiskt via AI (Artificiell Intelligens) passar tjänsten AUTO.

Vill ni att Free2move identifierar besparingar och förbättringar samt säkerställer att de inträffar med garanti passar tjänsten OPTI.

Vilken tjänst passar bäst för dig?

Uppkopplad med FLEX AUTO OPTI
Tekniska installationer
Integrationsplattformar
Tillgångsregister
Visualisering av data
Förberedd för distansstyrning
Förnybar el via solpaneler
SBA
Access & Keyless go
Larm och larmbord 24/7
Distansstyrning
AI säkerställer automatisk optimering
Free2move ansvarar för analys
Free2move ansvarar för åtgärder
Garanti besparing
Ingår Tillval
Ej möjlig

FLEX

AUTO

OPTI

Ingår
Tillval
Ej möjlig
Tekniska installationer
Integrationsplattformar
Tillgångsregister
Visualisering av data
Förberedd för distansstyrning
Förnybar el via solpaneler
SBA
Access & Keyless go
Larm och larmbord 24/7
Distansstyrning
AI säkerställer automatisk optimering
Free2move ansvarar för analys
Free2move ansvarar för åtgärder
Garanti besparing

Vad som kan ingå?

Serviceorder

Överblicka alla underhållsåtgärder i en vy.

Inomhusklimat

Övervaka inomhusklimat, se till att utrymmen som används är behagliga och styr viktiga funktioner på distans.

Status fastighetsteknik

Övervaka kyla, värme, ventilation och utomhustemperatur.

Remote center

Se genomförda insatser, observationer och följ förbättringsåtgärder.

Energianvändning

Få en snabb överblick över grundläggande KPI:er för energi- och klimatmål.

Dokument

Hantera viktiga fastighetsdokument på en plats.

Solenergi

Producera din egen el med hjälp av solceller.

Laddstolpar

Få överblick över installerade laddstolpar och styr funktioner på distans

Automatiserad optimering

Ställ in automatiserad kontroll av dina system, optimera energiförbrukningen och dina kostnader.