Vi börjar med att noggrant optimera fastigheten med befintlig teknisk utrustning

För dig som vill ha hjälp att nå ett förbättrat driftnetto via en noggrann driftoptimering erbjuder FREE2MOVE en tjänst som säkerställer resultat! Vi kallar tjänsten OPTI och det är otroligt oknepigt!

EN NOGGRANN DRIFT MED FULL KONTROLL

En analys genomförs för att identifiera vilka olika områden som är mest intressanta för just er fastighet. Det kan vara energioptimering, tillsyn & skötsel, felavhjälpande underhåll, SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete), Key Access samt larmhantering. Därefter kopplas fastigheten upp via vår digitala plattform 2CONNECT,

komponenter som kan ingå är till exempel tekniska system i fastigheten, sensorer, IT-system eller ärendehanteringssystem.

I tjänsten OPTI lär vi känna fastigheten genom att samla in all nödvändig data och möjliggör styrning av olika funktioner från distans. Dessutom utför vi löpande ronderingar fysiskt på plats för att lära känna fastigheten fullt ut. Denna kombination av att mäta och styra på distans samt på plats säkerställer en optimal drift och att resultat inträffar. Vi jagar optimeringsmöjligheter åt er via en noggrann drift med full kontroll!

PRECIS DEN NIVÅ DU BEHÖVER

Vår utgångspunkt är att använda befintlig teknisk utrustning i fastigheten och koppla upp så mycket som är möjligt och behövs. Vi väljer sedan att optimera verksamheten utifrån de parametrar vi kommit överens om för att arbeta oss fram till optimal nivå. När vi efter 12-24 månaders arbete nått optimal nivå kan fastighetsägaren välja att själva sköta optimeringen via den digitala plattformen

2CONNECT antingen via tjänsten FLEX som ger alla beslutsunderlag man behöver eller via tjänsten AUTO som dessutom automatiserar de viktigaste funktionerna för att optimera driften.

Inte nog med att ni kommer spara pengar tack vare en optimal drift, ni kommer dessutom bidra till en bättre miljö, skapa ett bättre inomhusklimat och ha möjlighet att vidareutveckla fastigheten ytterligare.

Hela tjänsten styrs via ett enkelt användargränssnitt i vår plattform 2CONNECT som ger en klar och tydlig överblick över de funktioner som är valda. Systemet är behörighetsstyrd så att rätt person har möjlighet att utföra de handlingar som är dedikerade till respektive ansvarsområde.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.