Vad är 2connect?

2Connect är en märkesoberoende fastighetsplattform och kärnan i allt vi gör. Plattformen är designad utifrån en fastighetsförvaltares vardag genom att utföra det arbetet fast digitalt. Plattformen kommer inte ersätta förvaltaren, men däremot effektivisera rollen. Detta görs genom att koppla ihop allt i fastigheten, från verkstadsgolvet till den översta våningen. Samla in viktiga data, från givare till molnet, till det fysiska utförandet på plats. Data analyseras för att få viktiga insikter. Plattformen agerar utifrån realtidsinformation och affärslogik.

Företag som bedriver verksamhet i segmentet infrastruktur eller utemiljö kan med fördel använda integrationsplattformen 2Connect. Inom detta segment används olika IoT produkter som har möjlighet att skicka och/eller ta emot information det kan tex vara lyktstolpar, laddstolpar eller automater.

Integrerade Tjänster i plattformen.