Komponentavskrivning

Komponentavskrivning är ett enkelt och flexibelt verktyg integrerat i plattformen 2Connect där komponentmodell skapas efter kundens behov. Tjänsten har inga begränsningar över val av komponentmodell eller antalet komponenter.

Hur fungerar "Komponentavskrivning"?

Komponenter kan läggas på den nivå kunden önskar exempelvis Fastighet, Byggnad, Uppgång, Lokal, Lägenhet m.m. Systemet ger användaren möjlighet att på varje nivå ta fram information kring vilka komponenter som finns, se årets transaktioner, avskrivningar samt information kring skattemässiga och bokföringsmässiga värden. Du hanterar komponenter och avskrivningar både bokföringsmässigt och skattemässigt. Komponenter går att utrangera, sälja och flytta. Integrera mot tjänsten Projekt och jobba med komponentfördelning direkt i pågående projekt.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.