Plattformen 2Connect

2Connect är en märkesoberoende fastighetsplattform och kärnan i allt vi gör. Plattformen är designad utifrån en fastighetsförvaltares vardag genom att utföra det arbetet fast digitalt.

Detta görs genom att koppla ihop all teknik i fastigheten, från verkstadsgolvet till den översta våningen. Samla in viktiga data, från givare till molnet, till det fysiska utförandet på plats.

Vi är Free2move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan. Våra tjänster anpassas efter kundens behov. Här är några delar som ingår i FLEX, AUTO, OPTI och SPECIAL.

Våra guider

Nyheter och Inlägg