Miniguide - Optimera er tekniska drift med 2CONNECT

Ta vara på värdefull data

Genom att digitalisera din fastighet får du möjlighet att använda viktig data för att åstadkomma åtgärder som minskar era driftkostnader, bra både för ekonomin och miljön. Oavsett om ni vill ha verktyget för att själva utföra olika åtgärder eller om ni vill ha hjälp med att besparingar faktiskt uppstår har Free2move tjänsten för er.

Våra metoder

Vi kopplar upp teknisk utrustning i fastigheten som har betydelse för mäta och styra olika parametrar på distans. Vi använder i möjligaste mån befintlig teknisk utrustning och kompletterar med trådlösa sensorer och eventuellt lite kommunikationsutrustning om det behövs. Därefter visualiserar vi intressant data i plattformen för att analysera vilka åtgärder som ger effekt.

Minska driftkostnaderna för dina fastigheter med upp till 10 - 40 %

Om din målbild är att ligga under X kwh/dag kan du med hjälp av intelligent mätning få resultaten i realtid och därmed utröna huruvida du kommer uppnå ditt satta mål eller inte. Om du överstiger förbrukningen kan du därmed justera därefter genom att t.ex installera rörelsedetektorer som automatiskt stänger av lamporna när ingen person är närvarande. På så vis sparar du tid och pengar samtidigt som du rår om miljön.

Covid19 och distansarbetet

Fastighetsägare världen över har tvingats till högre flexibilitet. Fastigheterna har annan närvaro, förändrad verksamhet och högre krav på sig gällande inomhusmiljön. Det innebär att vissa tekniska delar absolut inte får vara ur funktion. Det går t.ex. inte att ta in människor i en fastighet i ett virusdrabbat område som inte har ett fungerande ventilationssystem, då det utan tvekan skapar utrymme för större smittspridning.

I och med denna nya verklighet som vi alla behövt anpassa oss till gäller det för dig som fastighetsägare att kunna agera snabbt under nya omständigheter. Ett sätt att göra det på är genom att se till att du har stenkoll på fastighetens drift, genom att digitalisera den. På så vis behöver du inte stänga ned din verksamhet då du kan garantera en så säker miljö som möjligt.

Internet of Things (IoT), d.v.s. uppkopplade ting, har bidragit till att vi digitalt kan styra allt från lampknappar till laddstolpar och samtidigt mäta energianvändningen, men även motsatsen; energisparandet från utebliven användning. Detta öppnar upp för en ny värld inom kostnadseffektiv fastighetsdrift.

Boka en demo redan idag!

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.