Miniguide - Nå era klimatmål med hjälp av 2CONNECT

Ta var på viktig data

Internet of Things (IoT), d.v.s. uppkopplade ting, har bidragit till att vi digitalt kan styra allt från lampknappar till laddstolpar och samtidigt mäta energianvändningen, men även motsatsen; energisparandet från utebliven användning. Detta öppnar upp för en ny värld inom kostnadseffektiv drift.

Genom att digitalisera din fastighet får du möjlighet att använda viktig data för att åstadkomma åtgärder som minskar era driftkostnader, bra både för ekonomin och miljön. Komplettera er digitalisering med att installera solpaneler för att nå ännu längre med era miljömål. Förnybar egenproducerad el passar mycket bra ihop med digital driftoptimering.

Hur går detta till?

Exempel: Hållbarhet

  • Hur når vi våra miljömål?
  • Hur minskar vi våra CO2-utsläpp?
  • Hur mycket förnybar el har vi producerat via våra solpaneler?

Exempel på mätvärden:

  • Minskad energiförbrukning (kwh eller kr)
  • Inköp av miljövänligare produkter (st)
  • Miljömålsuppfyllnad (hur nära målet i %, CO2, minskad kwh

Egen målsättning och prioriteringar

Merparten av alla fastighetsägare vill ha en mer effektiv drift och samtidigt vara miljösmarta. Det är dock inte lika lätt som det är sagt. Det innefattar stort förtroende för en partner/leverantör och på det ett nytt arbetssätt. Därför är det viktigt att sätta upp din egen målsättning med digitaliseringen. Genom att göra en lista på dina prioriteringar och målsättningar får du en bättre överblick på vad som är viktigt för dig.

Felavhjälpande insatser i kombination med undermålig mätning av utrustning bidrar till instabil budgetering och svagt driftnetto. Att dra nytta av modern teknologi gynnar inte bara dig, utan även miljön och de människor som arbetar i din verksamhet. Datadrivna fastigheter ger utrymme för optimerad drift, säkerhet och trygghet samtidigt som digitaliseringen minskar dina driftskostnader och stärker ditt driftnetto. Det är inte ofta som miljötänk och ekonomisk vinst går ihop, men just när det kommer till datadrivna fastigheter så gör de det.

Använd vår plattform 2CONNECT för att optimera er tekniska drift och nå era klimatmål.

Boka en demo redan idag!

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.