Klick 4 service

"Klick 4 Service" är mer än bara en tjänst; det är en partner som fastighetsägare kan lita på för att göra sina inköp i linje med de specifika behoven för varje fastighet. Genom att kombinera avancerad teknologi och branschexpertis har "Klick 4 Service" utvecklats utifrån det kundönskningar och erfarenheter vi har via fastighetsplattformen 2Connect. Free2Move via 2Connect besitter redan kunskapen om det fastigheter vi har uppkopplade. Via den datan kan tjänsten rekommendera relevanta inköp av material och tjänster som behövs för att säkerställa lång och hållbar livslängd på fastighetens tekniska installationer, och på så sätt förutspå kommande fastighetsunderhåll. Detta sammantaget stärker fastighetsägarens driftnetto.

Hur fungerar "Klick 4 Service"?

Plattformen 2Connecet skannar dagligen igenom tusentals uppkopplade installationer och samlar den datan för fastighetsägaren så relevanta och genomtänkta beslut kan tas. Detta har vi nu automatiserat och genom att analysera en mängd variabler på den uppkopplade tekniken, inklusive fastighetens storlek, ålder, geografiska läge och specifika underhållsbehov, genererar "Klick 4 Service" skräddarsydda rekommendationer för inköp av allt från byggnadsmaterial till reparationstjänster. Den intelligenta algoritmen tar hänsyn till faktorer som säsong, tillgänglighet och budgetrestriktioner för att säkerställa att varje inköp är välgrundat och effektivt.

Börja automatisera optimeringen av ditt driftnetto och din energiförbrukning.

I ett snabbt demonstrationssamtal visar vi dig hur du genomför saker bättre på distans och hur det känns att få full kontroll över dina fastighetssystem.