Cinque Terre

Försäljningsframgångarna fortsätter även in i årets andra kvartal

Hur ser framgången ut i siffror?

Under perioden 1 april - 31 maj 2023 har nya kontrakt slutits till ett värde om cirka 9 Mkr och orderstocken uppgår per 31 maj 2023 till cirka 41,3 Mkr. Koncernens totala intäkter under perioden 1 januari - 31 maj 2023 uppgick till cirka 24,6 Mkr.

Ni har en fortsatt stark orderingång i koncernen. Kan du Jan Ström som operativ VD i bolagen Free2Move AB, Solortus AB samt Sydvent AB kortfattat beskriva varför ni har så stor framgång just nu, och berätta gärna vilka nya kunder ni fått?

Med ögat på öret, fokus på nuläget och blicken mot framtiden jobbar vi vidare med att leverera tjänster och produkter av hög kvalitet, vilket jag tycker speglas i våra siffror. Vidare ser jag också att vår försäljningsframgång inte enbart drivs av höga energipriser utan kundvärdet vi tillför bottnar sig i allt djupare värden, exempelvis är vår breda tjänsteportfölj något kunderna uppskattar. Enkelt uttryckt är min bedömning att vi fokuserat på rätt saker.

Vi har idag fler än 2 500 kunder i vår kundbas, vilka vi har haft tidigare relation med men som vi inte har inte bearbetat aktivt. Idag lägger vi större fokus på redan upparbetade relationer, men fortsätter även med “nykundsbearbetningen” och bara för att nämna några har vi under andra kvartalet signerat kontrakt med Malmö Friskola, Skabersjö Gods och Gamleby Camping. Extra glädjande är att vi också ökar försäljningen på den offentliga marknaden där Kronofogden samt ett antal kommunala/offentliga fastighetsägare utsett oss som leverantör av driftoptimering, förnybar energi och ventilation.

Du nämner att ni jobbar och fokuserar rätt, hur ter sig det resonemanget i verkligheten?

Vår driftorganisation fortsätter att leverera goda kundresultat och tidigare annonserade affärer såsom Baroneriet och Polishuset i Västervik är nu produktionsklara anläggningar. Vi ser även goda resultat bland våra kunder som valt driftoptimering och plattformen 2Connect. Här fortsätter vi leverera höga besparingar till kund i enlighet med de avtal som ingåtts. Utöver detta fortsätter vår satsning i Danmark med allt fler ordrar och en bredare kundbas som resultat.

Hur ser framtiden ut?

Vi ser ljust på framtiden, och jag tycker vi har visat det för både investerare, ägare och kunder under flera kvartal i följd, om än att ska vi ha respekt för en något oroligare omvärld idag. Enligt vår bedömning kommer vårt fokus på hög leveranskvalitet och vår förmåga att leverera höga kundvärden alltid vara vinnande oavsett kriser i världen.

Länk till artikeln:
https://investor.free2move.se/nyheter/?slug=free2moves-forsaljningsframgangar-fortsatter-under-arets-and-54322

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Dela texten med andra: