Cinque Terre

Free2Move bakom 17,5 miljoner besparade kWh årligen i förbättrat driftnetto

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har tagit fram en metod som på kort tid sparar stora mängder energi. Därmed har också återbetalningstiden blivit så kort som fem månader. Senaste året har besparingar på 17,5 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor.

Free2Moves lösning för driftoptimering ger en omedelbar effekt, vilket säkerställer en mycket kort återbetalningstid. Det görs främst genom den egenutvecklade plattformen 2Connect och/eller med förnybar energi. Syftet är att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp i fastighetsdriften.

“Med smart drift och hållbar fastighetsförvaltning kan fastighetsägare - både professionella och privata - göra stora energibesparingar och förbättra sitt driftnetto. Något som blir alltmer angeläget i tider av rekordhöga elpriser samt stigande räntor och inflation., säger Jan Ström, vd på Free2Move.

I en strukturerad process hjälper Free2Move sina kunder, främst i energiområde 3 och 4 där priserna är som högst, att analysera vilka åtgärder som bör göras i fastigheter eller i en villa. Bland annat hur energiproduktionen ska ske och vilka källor som ska användas. Därefter kopplas driften upp och kan styras på distans.

“Med enkla medel ser vi till att kan vi spara stora summor men framför allt dra ner slöseriet av energi rejält. Ett kundexempel på driftoptimering är Henriksborg, med en kontorsfastighet på 8 000 kvm, där kunden sparat cirka 300 000 kWh under fem månader. Detta genom att ta kontroll på styrsystemen för optimerad drift av ventilation och uppvärmning”, säger Jan Ström.

“Förväntningarna har överträffats rejält. Löftet från Free2Move var att investeringen skulle betala sig på elva månader, men med facit i hand uppnåddes målet redan efter fem. Lösningen ser till helheten - optimering och samspel i systemen - att värme, kyla och ventilation jobbar för varandra för ett optimalt resultat och inte mot varandra, vilket är en av de vanligaste misstagen, säger bolaget Henriksborg i ett uttalande

Dela texten med andra: