Cinque Terre

Free2Move tecknar avsiktsförklaring med KlaraBo

Avsiktsförklaringen omfattar två delar där Free2Move i ett första steg genomför en optimeringsanalys och levererar ett nyckelfärdigt affärsförslag med åtgärder, kalkylerade besparingar samt kostnader för uppstart och abonnemang för respektive fastighet. Klarabos mål är förbättra driftnettot och bli klimatneutrala till år 2045. Inledningsvis genomförs analys i område Öst av fastigheten Fogden 1.

- Det är en stor möjlighet för oss att hjälpa våra kunder att nå sina effektiviserings och hållbarhetsmål. Vi får nu visa att vår lösning fungerar i alla typer av fastigheter. Detta ger vanligtvis en omedelbar ekonomisk effekt för kunden, säger Jan Ström vd på Free2Move AB.

Den andra delen av avtalet träder i kraft när analys och affärsförslag godkänns av KlaraBo, och omfattar installation av Free2Moves lösning, 2Connect, för driftoptimering och digital styrning. Omfattningen avgörs av resultatet i analysförfarandet.

- Mina förväntningar är att vi ska bli än mer hållbara samt att bättre kunna mäta och styra den fastighetsteknik som finns i våra fastigheter efter när och hur våra lokaler används. KlaraBo har ett långsiktigt mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2045 och denna satsning kommer hjälpa oss att nå det målet säger Robert Pejic, Områdeschef på KlaraBo Öst.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Dela texten med andra: