Cinque Terre

Nyckel till välmående fastigheter

Free2move holding AB, specialiserat på avsevärt förbättra fastighets driftnetto, har hjälpt sina kunder att göra besparingar på sammanlagt 18.5 miljoner kWh - och miljontals kronor. På kort tid förbättras driftnettot, vilket snabbt leder till stora energibesparingar.

Det går att göra stora vinningar, såväl ekonomisk som klimatmässigt, genom att se till förutsättningarna för en specifik fastighet.

Det är något som Free2Move byggt upp stor expertis kring - och som blivit grundbulten för vår mission att stärka fastighetsägarnas driftnetto. Genom att konkretisera den befintliga driften av fastigheten, och dess tekniska infrastruktur, är det med och detekterar felkällor som bidrar till höga energikostnader och spill.

För att ytterligare minska driftnettot spelar förnybar energi en viktig roll. I vårt arbete kombinerar Free2Move solceller och vindkraft, där de båda elementen kompletterar varandra väl. Med hjälp av härproducerad energi behöver kunderna inte betala för eller nyttja energi från det markbundna nätet, vilket är av betydelse i jakten på besparingar. - Vi hjälper våra kunder att göra besparingar utifrån byggnadens förutsättningar och den verksamhet som man bedriver. Vi börjar alltid med att konkretisera fastighetens status, vilket gör att vi kan optimera och planera energibehovet.

Det innebär i slutet på dagen mera pengar för företaget och fastighetsbolaget som du inte skulle fått på något annat sätt, förklarar Jan Ström, vd för Free2Move AB.

Det skenande energipriserna i världen har de senaste åren blivit ett stort problem för många företag. Så till den grad att regeringen beslutat om ett högkostnadsskydd. Pengar som Free2Move menar istället hade kunnat läggas på att förebygga de flaskhalsar som bidrar till de höga priserna - om fler företag och fastighetsägare hade tagit ansvar för sina fastigheters tekniska infrastruktur.

- Med smart drift och hållbar fastighetsförvaltning i kombination med förnybar el kan fastighetsägaren, både professionella och privata, göra stora energibesparingar och förbättra sitt driftnetto. Något som blir alltmer angeläget i tider av rekordhöga elpriser samt stigande räntor och inflation. Det är kundernas ansvar att ta klivet att minska sitt driftnetto och vi står redo att hjälpa till, avslutar Jan Ström, vd för Free2Move AB

Dela texten med andra: